42
vychází 6. 10. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Úterý 14. 10. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA -0.04 hodin

Jak buňka složila maturitu

Biologie - jako každá věda - neví pochopitelně mnohé, např. jak se vyvíjela buňka v dnešní typy buněk. Prof. MUDr. Oldřich Nečas v Meteoru vypráví, co už o proměnách buňky víme. Máme spolehlivé důkazy, že primitivní buňky existovaly už před 3,5 miliardami let. Jejich další vývoj však byl velmi nerovnoměrný. Když si představíme oněch 3,5 miliardy let jako 24 hodin, tak dokonalejší buňky a mnohobuněční živočichové se vyvinuli před třemi hodinami. A existence člověka by trvala asi tři sekundy. Primitivní buňky vypadaly zhruba tak, jako některé dnešní bakterie. Měly jenom jeden chromozom, pouze kolem 2000 genů a na povrchu jednoduchou membránu. A kdy buňka "dospěla"? Bylo to asi před dvěma miliardami let, někteří vědci tvrdí před 1,5 miliardou let. Představujeme si to tak, že některá ameboidní primitivní buňka pohltila do sebe jinou primitivní buňku, například tu, která byla schopna už okysličovat látky a využívat je jako zdroj energie. U dnešních buněk nacházíme pozůstatky těchto původních primitivních buněk ve formě mitochondrií. Dokonalejší buňka získala nové vlastnosti, které jí v boji o život přenášely podstatné výhody, například získávat asi padesátkrát více energie. O něco později došlo k dalšímu vylepšení. Buňka pohltila primitivní buňku, která byla schopna fotosyntézy, to znamená syntetizovat organické látky z vody a oxidu uhličitého. Tím buňka už nebyla závislá na přílivu organických látek z okolí. Z těchto buněk se nakonec vyvinuly zelené rostliny a zelené řasy.

(bi)