42
vychází 6. 10. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Pondělí 13. 10. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 13.00 hodin

Hofkapellmeister Antonio Salieri

Italský skladatel Antonio Salieri (1750-1825) prožil většinu svého života ve Vídni. Na císařském dvoře působil více než padesát let, z toho celých šestatřicet let zastával úřad dvorního kapelníka. Podle Groveho encyklopedie můžeme na Salieriho pohlížet jako na jakýsi most mezi několika generacemi hudebníků: pokračoval ve vídeňské tradici Fuxe, Gassmanna a Glucka, byl svědkem fenoménu Mozartova, v letech 1784-1788 dominoval pařížské opeře, kontaktoval se s mnoha umělci a vědci konce 18. a začátku 19. století a byl učitelem značného počtu hudebníků narozených mezi lety 1770 a 1810. Od roku 1775 byl jeho vliv patrný v každém aspektu vídeňského hudebního života. Salieri byl především skladatelem vokálním; jeho instrumentální tvorba není příliš rozsáhlá, ale najdeme v ní řadu pozoruhodných děl - uveďme alespoň invenčně nesmírně svěží Symfonii D dur s podtitulem Il giorno onomastico a velmi zajímavý Trojkoncert pro housle, hoboj a violoncello s orchestrem. Do týdenního cyklu pořadů Trylek se ale vejde mnohem více hudby, a tak se můžeme těšit i na operní předehry a také na 26 variací na téma La folia di Spagna. Antonio Salieri působil ve vídeňském hudebním světě na všech významnějších postech. V letech 1788-1795 byl prezidentem a následně viceprezidentem Tonkünstler-Sozietät, tj. vídeňské dobročinné společnosti hudebníků, kterou v roce 1771 založil Florian Gassmann. Salieri byl také prvním ředitelem nejstarší hudební konzervatoře ve Vídni, Pěvecké akademie, založené roku 1817. Byl držitelem zlaté medaile a řetězu města Vídně, rytířem Čestné legie a členem Francouzského národního institutu, Pařížské konzervatoře a Švédské královské hudební společnosti. Ve Vídni se právem těšil pověsti znamenitého pedagoga - k jeho žákům patřili i Beethoven, Hummel, Schubert, Liszt a Czerny.

JARMILA NOVOTNÁ