42
vychází 6. 10. 2003

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 18. října, 22.45 hodin

Ivan Blatný: Fragmenty

Brněnské nakladatelství Host nedávno vydalo knihu nazvanou Ivan Blatný: Fragmenty a jiné verše z pozůstalosti. Po vydání objemného svazku Básní Ivana Blatného z let 1936-1953 a několika reedicích jeho pozdní poezie se zdálo, že pokud se objeví nějaké další "nové" verše, půjde pouze o marginálie, přípravné náčrtky v surovém stavu. S tímto rizikem se do probádávání Blatného "brněnské pozůstalosti" obětavě pustil básníkův bratranec prof. Jan Šmarda. Soubor rozličných textů ovšem vydal pozoruhodné nálezy.

V doslovu knihy, která nakonec vyšla s podporou Křesťanské akademie v Římě, uvádí editor svazku Jan Šmarda zdroje, ze kterých čerpal. Verše prvních dvou oddílů knihy jsou z let 1939-45, tedy z období básníkových Melancholických procházek a z civilistního období Skupiny 42. Třetí oddíl přináší básně z let 1969-77: jsou to verše, které básník původně zařadil do svých Starých bydlišť, ale pak publikovány nebyly. Čtvrtý oddíl obsahuje ukázky ze sešitových rukopisů, které básník posílal svému bratranci z Colchesteru a Clactonu v letech 1986-89.

Pořad z cyklu Svět poezie přináší výběr z Blatného básní, které dosud nebyly známy veřejnosti, i z fragmentů a lyrických miniatur.

(ab)