41
vychází 29. 9. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 6. 10. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 13.00 hodin

Mannheim

V týdnu od 6. do 10. října uslyšíte v pořadu Trylek hudbu skladatelů tzv. Mannheimské školy a dozvíte se o hudební historii honosného sídla kurfiřta Karla Filipa v jihoněmeckém Mannheimu. Ta začala již s výstavbou barokního zámeckého komplexu, největšího na území Německa. Jednou z prvních staveb bylo provizorní operní divadlo. Tam se hrály italské opery. Kapela, kde bylo již zpočátku osm českých hudebníků, měla 56 členů a jejím koncertním mistrem byl olomoucký rodák Gottfried Finger Repertoár kapely tvořily kromě oper převážně duchovní a instrumentální skladby soudobých skladatelů italských.

Za kurfiřta Karla Theodora se počet členů kapely téměř zdvojnásobil a roku 1776 bylo v Mannheimu otevřeno vysoké hudební učiliště, nazvané Mannheimer Tonschule, které navštěvovali žáci z celé Evropy. Kurfiřt pro svou kapelu dával vyhledávat nové členy, které byl-li spokojen, skvěle odměňoval. Mezi prvními hudebníky, kteří obohatili jeho kapelu, byl Jan Václav Stamic. Kurfiřt si ho velmi vážil a poskytl mu různé výsady. Například tu, že nemusel řídit operní, ani chrámovou hudbu, ale mohl se věnovat jen orchestru a hudbě instrumentální. Tak se Janu Václavu Stamicovi podařilo v Mannheimu vychovat nejlepší z evropských orchestrů té doby.

Jan Václav Stamic se brzy proslavil i svými kompozicemi, zejména symfoniemi. Byly totiž odlišné od běžné praxe, neopíraly se o generálbasový základ, vůdčí místo měla melodie, skladatel pracoval s tématy a využíval dynamiky a do sonátové cyklické formy zavedl menuet. Podobně jako Jan Václav Stamic komponovali i další členové orchestru, především Jiří Čart, Antonín Fils a František Xaver Richter. Ti všichni dali svými novátorskými skladbami základy hudebnímu klasicismu a vešli do hudební historie jako tzv. "Mannheimská škola".

(lv)