41
vychází 29. 9. 2003

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 11. října, 22.45 hodin

Přílivy

Severoirský básník, prozaik a esejista John Montague (naroz. 1929) debutoval svou sbírkou Podoby exilu roku 1958, o pár let dříve než vydali své první knížky jeho mladší krajané Derek Mahon, Michael Longley a Seamus Heaney. Přesto je jeho dílo zcela přirozeně řazeno k onomu literárnímu vzmachu, který přinesl anglicky psané poezii objev těchto pozoruhodných básnických talentů z Ulsteru. Námětové okruhy básnického díla českému čtenáři dobře známého Seamuse Heaneyho a Johna Montaguea se navíc do jisté míry překrývají. Oba strávili dětství jako příslušníci katolické menšiny na severoirském venkově, oba, přestože svůj rodný kraj záhy opustili, se k němu ve svých verších každý po svém ustavičně vracejí. Oba se přitom po vzoru svého literárního vzoru, irského básníka Patricka Kavanagha, do značné míry oddávají "fenomenologii nepatrného místa" a pokoušejí se skrze zkušenost jedné farnosti nahmátnout chvění velké historie, v jejich případě především otřesy vyvolané několikasetletým sektářským násilím na Severu.

John Montague, do svých čtyřiceti neklidný poutník mezi Irskem, Spojenými státy a Paříží, je však zároveň civilním básníkem města, autorem milostných a erotických básní, které byly ještě donedávna v moderní irské poezii spíše výjimkou. Právě Montague, melancholický lyrik a citlivý pozorovatel irské přírody, se představí v pořadu z cyklu Svět poezie.

(šn)