33
vychází 4. 8. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 17. 8. 2003 ČESKÝ ROZHLAS 6 - 14.10 hodin

Kořeny

Pořad Kořeny se zabývá základy a prolínáním jednotlivých témat monoteistických náboženství, tedy judaismu, křesťanství a islámu. Co je jim společné a co je naopak rozděluje. Témata, která se dají shrnout do celku Životní styl, jsou těmi, které jsou všude okolo nás. Podíváme-li se na nabídku časopisů a novin, tak právě životní styl je často hlavním tématem. Ale jsou právě tzv. nové informace, výsledky pokusů a dlouhodobých sledování konkrétních jevů tím novým? Velmi často nikoliv. Leckdy si můžeme říci, to už tady všechno bylo. To naši předkové nejen znali, ale bylo to zcela běžnou součástí jejich života. Téma Psychická rovnováha člověka, které bude v pořadu Kořeny, také nelze označit až za problém moderního člověka. Stačí si uvědomit judaismus a jeho důraz na individualitu člověka. Jeho důraz na rytmizace času, vztah člověka a Hospodina. Křesťanství, které klade důraz na vnitřní harmonii člověka, milosrdenství, zapojení do duchovního života, ať četbou, či společnou účastí na pravidelných bohoslužbách. Zcela samostatnou kapitolou je každodenní modlitba. Sv. Ignác z Loyoly, autor mistrných duchovních cvičení hovoří o "denním zpytování svědomí." A dle něj se nejedná ani tak o hledání vlastních slabostí, ale především o rozhovor člověka s Bohem. A opět jsme u kategorie psychické rovnováhy. Kam jinam bychom měli zařadit zpověď? Islám, důsledně řadící mezi své pilíře modlitbu, která souvisí i s rituální očistou jednotlivce, půst, pouť do Mekky. Jaké jsou další prvky v životě člověka, které mají vést k jeho psychické rovnováze? Tak,aby žil smířen sám se sebou, s lidmi kolem sebe, s Bohem? A jaká je role právě náboženství v hledání tohoto souladu? Hosty pořadu budou dr. Květa Neradová a dr. Roman Paďouk, pořad připravila a moderuje Ivana Denčevová.