33
vychází 4. 8. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Sobota 16. 8. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

Odletíme se Zemí

Astronomové tvrdí, že Slunce nám bude svítit stále víc a proto nám bude na naší planetě stále tepleji. Jde ovšem o úkaz, který bude probíhat na časové stupnici stovek milionů let, konstatuje v Meteoru RNDr. Jiří Grygar. Slunce se zjasňuje tak, že od chvíle, kdy před čtyřmi a půl miliardami roků vzniklo, svítí o plnou třetinu víc. Na Zemi by tedy mělo být o třetinu tepleji, což se naštěstí nestalo, protože nás chrání skleníkový efekt. Dříve nebo později však bude Slunce svítit tak hodně, že bez ohledu na pomoc atmosféry teplota na Zemi překročí 100 stupňů Celsia. Dojde k vypaření oceánů a tím ke konci života na Zemi. Tento scénář předpokládá, že tomu nadejde za miliardu let. Sci-fi touží po tom, abychom s naší planetou odputovali dál od Slunce. A kupodivu se teď ukazuje docela realistická možnost, že bychom mohli zeměkouli opravdu postupně odsouvat od rozzařujícího se Slunce. Výpočty ukazují, že je to možné a určité zárodky této metody už astronomové nebo spíše kosmičtí technici používají. Jde o metodu tzv. gravitačního praku. V hlavním pásu planetek sluneční soustavy je několik asteroidů, které mají rozměry větší než 150 kilometrů. Jestliže si vybereme planetku o potřebné hmotnosti, pak stačí, abychom ji nějakým způsobem vychýlili z hlavního pásu planetek. Tento způsob je už také znám, buď ji můžeme posypat nějakým tmavým práškem, například z laserového toneru, anebo ji zabalíme do alobalu, aby hodně odrážela sluneční světlo, tedy intenzívně pohlcovala nebo odrážela záření. A ukazuje se, že tyto změny samy o sobě stačí k tomu, aby se planetka dostala pomalinku na jinou dráhu. A když to provedeme šikovně, tak se nakonec dostane na dráhu, ve které téměř trefí Zemi. Když skoro trefí Zemi, pak to znamená, že v určitých chvílích bude prolétat v nevelké vzdálenosti od Země a přestože její hmotnost je menší než hmotnost Země, tak se zeměkoulí lehce zacloumá. Zní to neuvěřitelně - malým práškem pohnout celým balonem, ale je tomu tak. A protože to můžeme dělat periodicky, planetka se bude k Zemi vracet, stačí, aby přiletěla jednou za šest tisíc roků a dokáže Zemi od Slunce odsouvat, aby se nezměnilo množství slunečního tepla a světla, které na Zemi přichází.

(bi)