33
vychází 4. 8. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Čtvrtek 14. 8. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Hraje Andreas Boyde

Jméno britského klavíristy Malcolma Fragera je dostatečnou zárukou kvality, i když se nejedná přímo o jeho interpretační výkon, nýbrž o jeho chráněnce a žáka Andrease Boydeho. Prvními profesory tohoto rodáka z německého Oschatzu byli Christa Holzweissigová a Amadeus Webersinke z Drážďan (pro nás opět jméno známé) a v Londýně se Boyde vzdělával také u Jamese Gibbse. Dnes patří k nejlepším pianistům své generace - vystupuje s věhlasnými orchestry v prestižních koncertních centrech celého světa - součet orchestrů a sálů by bylo jen plýtváním řádků, ostatně je přístupný na pianistově internetové stránce. Zajímavé a chvályhodné je to, že Boyde hraje i ve střední a východní Evropě, konkrétně u nás, na Slovensku a na Ukrajině. V úterý 30. září bude také hostem MHF Pražský podzim. Na koncertě v Rudolfinu vystoupí s Dvořákovým klavírním koncertem za doprovodu Rozhlasových symfoniků s dirigentem Vladimírem Válkem. Andreas Boyde hrál v roce 1998 evropskou premiéru klavírního koncertu Čtyři paraboly Paula Schoenfielda a tento snímek, jakož i nahrávka Dvořákova díla jsou předmětem čtvrtečního Ronda. Mezi poslední premiéry Andrease Boydeho patří klavírní koncert Johna Pickarda, který nahrál s Drážďanskými symfoniky u značky Athene. Stojí za zmínku, že skladatel dílo Boydemu dedikoval. Zmíněné tituly naznačují šíři Boydeho repertoáru, který zahrnuje období od romantismu po současnost. Vedle Schumanna vydal již na CD hudbu Čajkovského, Rimského-Korsakova, Brahmse a Ravela vesměs u labelu Minerva.

RAFAEL BROM