33
vychází 4. 8. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 13. 8. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Bachův festival v Köthenu 2002

J. S. BachJedním z působišť Johanna Sebastiana Bacha byl Köthen. Tak, jako tomu bývá v Německu zvykem, města, kde Bach žil, si této skutečnosti velmi váží. V Köthenu se například od roku 1967 koná Bachův festival, který si za léta svého trvání získal v uměleckém světě velmi dobrou pověst. Prostřednictvím Evropské vysílací unie se dnes vrátíme k loňskému ročníku - k jednomu z koncertů v kostele sv. Jakuba. Program vycházel z poměrně oblíbené a osvědčené dramaturgie - srovnání skladeb Johanna Sebastiana a některého z jeho synů či dalších příbuzných. V tomto případě se jednalo o Carla Philippa Emanuela. V první polovině tedy zazněla kantáta BWV 39 "Lámej hladovému svůj chléb", která měla svou premiéru v Lipsku roku 1726 o první neděli po Svaté Trojici. Ústřední textový motiv vychází z podobenství z Lukášova evangelia o boháči a chudém Lazarovi. Druhou skladbou byly Matoušovy pašije Carla Philippa Emanuela Bacha, přesněji řečeno jedno z jeho zhudebnění tohoto textu - autor totiž zkomponoval celkem 6 pašijí podle Matoušova evangelia. Ve srovnání s rozměrnými Matoušovými pašijemi Bacha - otce je toto dílo méně dramatické a také mnohem kratší. V době, kdy je Carl Philipp Emanuel komponoval nesměla délka pašijové hudby přesáhnout hodinu, dominantou bohoslužby mělo být kázání. Obě skladby uslyšíme v interpretaci rakouských umělců, dirigentem je Martin Haselböck.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ