33
vychází 4. 8. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 12. 8. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Smíme být chytřejší?

Vstupujeme na nepoznanou půdu. Kdo se nikdy nepokusil osvěžit unavenou mysl šálkem kávy nebo silného čaje? Přesto se nám do hlav vkrádá nepříjemný pocit, že umělé zvýšení lidské inteligence je nepřirozené. Ale tato námitka není zcela namístě. Hranice lidské přirozenosti překračujeme celkem bez váhání. Jen si to v ruchu každodenních starostí neuvědomujeme. Při nákaze původcem tetanu je zcela "přirozené" těžce onemocnět a dokonce zemřít. Očkování nás obdařilo "nadpřirozenou" vlastností nákaze odolat. Sami jsme se tak vybavili schopností, kterou nám "matka příroda" původně odepřela. Proč bychom si neměli dopřát i vyšší inteligenci, ptá se v Meteoru doc. Ing. Jaroslav Petr. Snad z obavy, aby se lidská společnost nerozdělila na ty, kteří si mohou zvýšení duševních schopností dopřát, a na ty, kteří si to nebudou moci dovolit? Přední odborník na etické problémy spojené s pokrokem v biologii a medicíně Arthur Caplan je přesvědčen, že tuto hrozbu odvrátíme, když zajistíme pro všechny rovný přístup k technikám pro rozvíjení duševních schopností. A neměli bychom čekat až na chvíle, kdy si budeme zvyšovat duševní kapacitu tabletami nebo kouzly genových inženýrů. Jednu takovou "technologii" na rozvoj lidského mozku všichni důvěrně známe - je jí škola. Snad bychom se tedy měli vážně zamyslet nad tím, že ještě zdaleka ne všichni obyvatelé naší planety mají k této "tělocvičně mozku" přístup. Nemusíme se bát ani toho, že rovnost k přístupu k výkonnějším mozkům přemění lidstvo v jednotvárnou masu stejně smýšlejících chytráků. Ať už skončí naše snahy o zvýšení výkonnosti lidského mozku jakkoli, lidé zůstanou i nadále různorodým společenstvím. Tato různorodost by nás neměla dělit, ale spojovat. Ani s uplatněním této zásady nemusíme čekat na doby, kdy nasadíme svým mozkům biotechnologické ostruhy. Zkusme už dnes tolerovat ty, kdo mají na věci jiný názor. Můžeme začít třeba tolerováním různých názorů na umělé zvýšení lidské inteligence.

(bi)