25
vychází 9. 6. 2003

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


JAK TO VIDÍ RUDOLF KŘESŤAN

Autor patří ke stálým spolupracovníkům Českého rozhlasu

Dávám to na papír

Nedá mi to, abych nedal na papír, že ani referendum o vstupu do Evropské unie by se neobešlo bez papíru. Jmenovitě bez hlasovacích lístků.

Navzdory nastupující elektronice je papír pořád ještě materiálem, který provází naše životy. Také stránky Týdeníku Rozhlas, který právě držíte v ruce, jsou odvozeny od dávného vynálezu Číňanů. Ti začali ve 2. století našeho letopočtu vyrábět papír z hedvábných a lněných hadrů. Ovšem už předtím jej zřejmě vyráběli z konopí. Novodobé technologie zužitkovávají při této výrobě převážně drcené dřevo. Odtud pochází tradiční výzva tuzemským byrokratům: "Šetřte naše lesy!"

Elektronika ovšem začíná krůček za krůčkem přebírat úlohu papíru. Když už padla zmínka o hlasovacích lístcích, tak v parlamentu (ba v soutěžní hře Chcete být milionářem?) se hlasuje pomocí hlasovacího zařízení. A na burze cenných papírů se s těmito papíry obchoduje bezpapírově. Také e-mailová pošta i zprávy v podobě esemesek se obejdou bez papíru.

K usnadnění přechodu z říše papíru do říše elektronické byla uživatelům počítačů i mobilních telefonů prozíravě předestřena tradiční symbolika. V nabídkovém menu většiny mobilů jsou telefonní čísla zahrnuta pod ikonou v podobě rozevřeného telefonního seznamu. Stejně "papírový" je i symbol pro přijímání a odesílání textových zpráv: dopisová obálka.

Podobně je tomu i na obrazovkách počítačů. Pro případnou likvidaci textu je zde vyobrazen koš na papíry. Slouží k odvržení pomyslně zmuchlaného papíru s textem, který má jít k čertu. Při kliknutí na tuto ikonu je nám pak v jednom z hesel nabídnuta tradiční možnost: Vysypat koš. Operace proběhne v mžiku. Na rozdíl od toho, když vynáším z bytu reálný odpadkový koš.

Elektronika sice přebírá některé činnosti, které byly předtím úzce spojeny s papírem, ale pořád ještě je mnoho dějů, které se bez papíru neobejdou. I současné děti pořád ještě vstupují na svět s rodným listem. Školní výsledky jsou zaznamenány na papírové vysvědčení. Stejně tak je papírový i vysokoškolský diplom. Obdobně i oddací list a dekret na byt. Taktéž řidičský průkaz stojí za připomenutí; když o něj někdo přijde hříchem na silnici, tak příznačně říká, že "přišel o papíry".

Stejná hmota tvoří i nejrůznější záruční listy, sázenky, rozsudky, výplatní pásky, telefonní seznamy, cestovní pasy, vstupenky do kina - a tak dále. Je až s podivem, že dlouholetá věrná služba, kterou nám už po generace papír poskytuje, nestála lidovému mudrosloví za to, aby zahrnulo papír aspoň do jednoho jedinkého přísloví. Když jsem hledal v rejstříku Čelakovského Mudrosloví odkaz na slovo PAPÍR, notně jsem ostrouhal. Jsou zde uvedeny výrazy Papati, Pára, Párati i Pardubice, ale heslo Papír mezi nimi vklíněno není.

Vážím si lidového mudrosloví, přesto však chci vyslovit určitou lítost nad zmíněným faktem. Pokládám za nespravedlivé, že tak závažný společník našich životů, jakým papír beze sporu je, nestál lidové moudrosti ani za jedno přísloví. Přitom papírů, které provázely a dosud provázejí naše životy, je věru spousta. Od těch dopisních, balicích, až k těm knižním, jimž spisovatel Ray Brandury věnoval název svého románu 451 stupňů Fahrenheita. To je teplota, při níž se papír vznítí a hoří.

Druhů papírů je snad nekonečně - od dárkových, xeroxových, toaletních a kancelářských přes ty na pečení až po papírky cigaretové. Ovšemže je tu i papír novinový. Jeho význam značně přesahuje oblast publicistiky; věrně slouží například malířům pokojů, kteří si z něj skládají ochranné papírové loďky na hlavu. Tvrdím, že zručnost skládání takové čepice si v mnohém nezadá s pověstnými japonskými papírovými skládačkami zvanými origami. Vím, o čem mluvím, protože mi bylo dáno Japonsko navštívit. V konkurenci s tamními skládankami se nemají za co stydět ani naše dětské skládačky zvané Nebe-Peklo.

Náplastí na skutečnost, že Čelakovský nezaznamenal žádné přísloví o papíru, budiž nám aspoň zjištění, že Jaroslav Zaorálek do své slovutné sbírky Lidová rčení zahrnul hned několik slovních obratů na toto téma. Zvláště mě zaujal výraz "Uleť, papíre!" Zaorálkův překlad z češtiny do češtiny zní u zmíněné výzvy: "Seber se a jdi!"

Až nějaký následovník Jaroslava Zaorálka bude doplňovat jeho sbírku, přimlouvám se za to, aby tam zahrnul i následující výrazy, které mají s papírem úzkou souvislost:

- mít na něco papíry
- šustí to papírem
- dát něco na papír
- udělat si na něco papíry
- papír snese všechno
- mít papíry na hlavu.

Objevují se sice stále nové a nové možnosti uplatnění papíru (například pokusy o šaty z papíru), ale přesto se domnívám, že v následujících desetiletích bude všeobecné uplatnění této hmoty postupně klesat - k radosti ekologů a k lítosti kapitánů papírenského průmyslu.

Přimlouvám se za to, aby papíru za jeho dlouholetou věrnou službu byla u nás postavena náležitě důstojná socha. Když mohl být v Dačicích svého času odhalen pomník kostkovému cukru, papír by si to určitě zasloužil přinejmenším stejně. Kromě jiného i proto, že je svědkem našich dějin, kultury, moudrosti i omylů.

Aby to nebyla skulptura pouze jednostranná, navrhuji, aby šlo o sousoší. Vedle ztvárněného vzletného archu papíru by mohla být v jeho úpatí vypodobněna i tradiční stěrací pryž. Tedy guma coby milosrdný opravný prostředek. Právě ona, tedy guma, tvoří už od školních let spolu s papírem užitečnou a poučnou dvojici - jeden bez druhého by škodoval.

Rudolf Křesťan