17
vychází 14. 4. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pátek 24. 4. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.04 hodin

Antické náměty v operetě

Jean Jacques OffenbachVěhlasní skladatelé oper a operet měli vždy největší problémy s tím, jak si opatřit kvalitní a zajímavé libreto. Libretisté hledali kde se dalo, a tak také došli k poznání, že období antiky může být vhodným nalezištěm příběhů pro hudebně-dramatická díla. Prvé operety s antickými náměty napsal zakladatel žánru Jacques Offenbach, ve Vídni to byl pak muž, který dal základy slavné vídeňské operetě, Franz von Suppé. Hudba obou těchto mistrů zaplní další operetní půlhodinku, v níž budou zpívat mimo jiné Ivo Žídek, Jana Jonášová, Josef Hajna, Jitka Soběhartová, Jaroslav Souček, Oldřich Lindauer a Stanislava Součková. Offenbach a jeho libretisté pochopili záhy, že právě na antických příbězích se dá bez problémů demonstrovat současný svět a jeho hříchy, takže diváci Orfea v podsvětí a Krásné Heleny poměrně snadno porozuměli určitým nápovědám a jinotajům. Operetám J. Offenbacha a F. Suppého je už téměř 150 let, ale k antice se vracejí i současní tvůrci celkem úspěšně. Stačí vzpomenout příběhy Kleopatry, Lysistraty nebo sochaře Pygmaliona.

(lš)