17
vychází 14. 4. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Čtvrtek 24. 4. 2003 Český rozhlas - VLTAVA - 21.20 hodin

Multiinstrumentalista Jaroslav Tůma

Jaroslav TůmaS uměním mnohostranného talentu Jaroslava Tůmy se setkáváme velmi často - na koncertních pódiích, na nejrůznějších nahrávkách, v rozhlase, televizi i na stránkách novin a časopisů. Už od dob studií na pražské AMU, kde studoval hru na varhany a cembalo, bylo jasné, že jednou z hlavních Tůmových priorit bude historicky stylová interpretace staré hudby. Z dob před r. 1989 se datuje jeho spolupráce s Českým rozhlasem, kdy se podílí na rozhlasovém projektu mapování pozoruhodných historických varhan. Zároveň se rozšiřuje i počet dalších - klávesových nástrojů, na které hraje - k cembalu přibývá virginal a klavichord. I na těchto poměrně subtilních nástrojích je Tůma schopen realizovat velké projekty - např. na klavichord provést veřejně celý Bachův Temperovaný klavír. Vždy dokáže komplexně uplatnit své teoretické znalosti, které jsou u interpreta staré hudby přímo nezbytné, s mnohostrannými hráčskými zkušenostmi a obdivuhodnými improvizačními schopnostmi. Navíc umí - jako zkušený pedagog - o všech nástrojích poutavě vyprávět, srozumitelně vysvětlit konstrukční zvláštnosti a hned vzápětí je svou hrou demonstrovat. Máme tak možnost bezprostředního srovnání zvuku jednotlivých nástrojů. K pestré paletě nástrojů, na které Jaroslav Tůma hraje, přibyl v poslední době ještě kladívkový klavír. Tento starý předchůdce dnešních moderních klavírů je daleko subtilnější - v konstrukci i ve zvuku. Pro interpreta staré hudby však - na rozdíl od moderního hráče - nepředstavuje tento nástroj zvukové omezení, naopak je obohacením možností vývojové řady klávesových nástrojů a umožňuje posun v repertoáru až do začátků romantismu. I tady nás čeká velký projekt - právě kladívkový klavír si vybral Jaroslav Tůma pro souborné provedení šestatřiceti klavírních fug Antonína Rejchy, které zazní na dvou koncertech letošního Pražského jara. Malou ukázku z tohoto pozoruhodného díla uslyšíme i v závěru našeho pořadu.

HELENA ČERNÁ