17
vychází 14. 4. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 23. 4. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky ing. Bohuslavy Boučkové vyjímáme: V roce 1989 pracovalo v českém zemědělství zhruba 450 tisíc lidí, v době současné je jich tam necelých 160 tisíc. To znamená, že v průběhu necelých dvanácti let se jejich počet snížil na zhruba 38 % původního stavu; to je velice prudký pokles a je zřejmé, že řada pracovníků, kteří zemědělství opustili - ať už dobrovolně nebo nedobrovolně - nenašla jiné pracovní uplatnění, což opět vede k růstu nezaměstnanosti ve venkovských oblastech. Dalším dopadem celého transformačního procesu byla zhoršená finanční situace zemědělství, protože jednak došlo v roce 1991 k liberalizaci cen, zejména cen potravin, což výrazně snížilo poptávku po potravinách, dražší potraviny byly pochopitelně prodávány a konzumovány v menším množství, a současně s tím se v rámci ekonomické transformace také výrazně snížily podpory do zemědělství, tzn. objem vyplácených dotací a subvencí. A celá tato situace současně vedla k tomu, že od roku 1990 až do roku 1999 české zemědělství jako celek hospodařilo se ztrátou. A až teprve v roce 2000 a 2001 bylo dosaženo určité úrovně zisku.

Kontrolní otázky:
1. Jak vysoké jsou průměrné hrubé mzdy zemědělců v ČR v porovnání s průměrem národního hospodářství?
2. Jak vysoké jsou podpory českého zemědělství (vyjádřeno tzv. odhadem produkčních podpor) ve srovnání se zeměmi EU?

(df)