17
vychází 14. 4. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 21. 4. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 12.05 hodin

Hej, radost má

Karel Jaromír ErbenVelikonoce jsou svátky svátků, slavnost slavností. O Velikonocích je zvěstováno , že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí. Velikonoce jsou svátky náboženské, ale symboly , které k nim patří, nacházíme už v době předkřesťanské při pohanských oslavách jara. Kromě tradičních zvyků - pečení beránků, malování vajíček i zajíčků, patří k těmto svátkům také probouzení přírody. Do stromů a keřů se vlévá míza, tráva se začíná zelenat Ó srdce jediný propuk se čas. Tímto výstižným veršem je uveden hudební pořad s názvem Hej, radost má, který připravil hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček. V komponovaném pořadu uslyšíte ukázky ze sbírky Jindřicha Pecky I nejmenší pramen zpívá, z knihy Jaroslava Krčka Každý po svém trní i z Erbenových Prostonárodních písní a říkadel v přednesu herce Luďka Munzara, s nahrávkami skladeb a úprav Jaroslava Krčka se souborem Musica Bohemica.

(rez)