17
vychází 14. 4. 2003

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 26. dubna, 22.45 hodin

Bubnování na sudy

"Bije podzim, těžkými jablky o ze-e-em./ Teď - slyšíš? teď a te-e-eď./ Jako šutry pod pohřebním voze-e-em/ hrkají srdce svou odpově-e-eď," tak v básnické sbírce Bubnování na sudy začíná Slívova báseň Zpěv kozlů, kterou v pořadu z cyklu Svět poezie uslyšíte v podání herce brněnského Divadla Husa na provázku Jiřího Pechy. Kromě toho zazní autorské čtení Víta Slívy, narozeného roku 1951 v Hradci u Opavy. Vít Slíva žil dlouho v Brně - Králově Poli a působil na tamějším gymnáziu jako profesor češtiny a latiny. Zde kupodivu vychoval a inspiroval řadu básníků, kteří dnes patří k autorskému okruhu Vendryňského poetického magazínu Weles. V osmdesátých a devadesátých letech vydal Vít Slíva v brněnském nakladatelství Blok dvě sbírky: Nepokoj hodin a Černé písmo. Dnes žije v Opavě, ale jeho srdce patří dál Brnu. Loni na podzim mu Weles vydal už sedmou sbírku Bubnování na sudy.

Jak ve Welesu píše Vojtěch Kučera: "Pokud se zaměříme na kontinuální vývoj Slívova básnického výrazu a soustředíme se na dobu vzniku tohoto souboru (básně ve sbírce zařazené jsou z let 1991 až 1996), jedná se o knihu, kterou je třeba vnímat v kontextu mezi sbírkami Volské oko (Host, Brno 1997) a Tanec v pochované base (Host, Brno 1998). Jestliže Volské oko (a sbírky před ním) bylo psáno v různých rytmických délkách a tóninách verše volného, pak Tanec v pochované base (a sbírky po něm) je převážně vkomponován do pevné formy verše vázaného. Frázování Bubnování ještě začíná meditativní smyčcovou ouverturou básně Veliký sirót hor, ale již v následující "beebopovské" improvizaci s příznačným názvem Na libovolné téma jsou pod místy až extravagantními variacemi žesťů zřetelné pravidelné takty ztichlé jazzové rytmiky, která se, tak jak kapela přidává další a další čísla, postupně mění v našlapaný bluesový nářez, jak jej známe například z některých skladeb Muddyho Waterse či z občasných syrovějších výletů Erica Claptona."

(ab)