13
vychází 17. 3. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 24. 3. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Rondo se sirem Jamesem Galwayem

Mnozí instrumentalisté mají problém s tím, že jejich vnitřní mysl při hře nezpívá; ve skutečnosti se nachází ve stejném bodě v čase, jako jejich prsty. Naproti tomu zpěváci si každou notu připravují dopředu, dříve, než ji zazpívají - jinými slovy, jejich prsty hrají poté, co notu slyší. Pokoušel jsem se to naučit, neustále vnitřně zpívat, a hlavně dopředu. Byla to velká změna. Hrát na klapkové nebo klávesové nástroje je velmi lehké, proto existují miliony nudných flétnistů a klavíristů, kteří umějí zahrát noty. Hrají bez ducha, protože jejich mysl nejde napřed. Nevědí, jak vyklenout frázi dopředu, jako to uměl Horowitz, neuvažují ani nad barvou a ostatními věcmi. Rozhodl jsem se, že se mezi nebudu řadit. Potom by bylo příliš snadné hrát... Také jsem zkoušel tímto způsobem vyučovat. Mnoho věcí se okamžitě zlepší, například intonace, neboť dříve, než zahrajete notu, slyšeli jste ji v duchu. Ve zlomku sekundy jste si ji zazpívali a utvořili si představu, jak by měla znít. Lidé se často ptají: "Jak můžete hrát tak čistě?" Odpovídám jim: "Protože jsem to slyšel napřed." Současně však musíte vyvinout velkou flexibilitu, kterou také mnoho hudebníků nemá, říká sir James Galway, jeden z nejlepších flétnistů současnosti. V dnešním Rondu se zaměříme na jeho mozartovské album, které vedle flétnových koncertů č. 1 G dur K. 313 a č. 2 D dur K. 314 obsahuje i Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur K.2 99. K natočení těchto skvostných děl si Galway přizval harfistku Marisu Roblesovou a Akademii sv. Martina s dirigentem sirem Nevillem Marrinerem. Výsledkem jejich spolupráce je nahrávka, která potěší každého, kdo má rád Mozarta. Galway podává skvělý výkon, jeho hra je tak samozřejmá a čistá, jako by se s flétnou už narodil.

JARMILA NOVOTNÁ