13
vychází 17. 3. 2003

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


JAK TO VIDÍ RUDOLF KŘESŤAN

Autor patří ke stálým spolupracovníkům Českého rozhlasu.

Odjezd! Odjezd?

Nevím, co by na tu zprávu řekl pan výpravčí Hubička z Hrabalových Ostře sledovaných vlaků. Mám na mysli informaci České tiskové kanceláře, že postupně ubývá výpravčích - a stejně tak i jejich legendárních plácaček.

Ano, už celá pětina plácaček neboli výpravek to má za sebou. Jsou postupně nahrazovány moderními traťovými a staničními návěstidly. Ta lze obsluhovat z místa vzdáleného až desítky kilometrů. Tím postupně mizí uvedená klasická služba výpravčího, jemuž se podle jeho červené čepice někdy v hantýrce říká křemeňák.

Domnívám se, že pan výpravčí Hubička by tuto zprávu nesl dosti nelibě. A to nejen z hlediska služebního, nýbrž i privátního. Dokázal-li užívat staničních razítek při sbližování s telegrafistkou Zdeničkou značně vynalézavým způsobem, nepochybuji, že v podobných situacích dokázal uplatnit i plácačku.

Ovšemže hlavním smyslem výpravky bylo a dosud je uplatnění služební. Kyne k odjezdu rychlíkům i motoráčkům. Plácačky v rukou výpravčích patřily neodmyslitelně - a mnohde dosud patří - k nádražní atmosféře. Zvláště zřetelné je to na útulných menších nádražích s kvetoucími pelargoniemi v truhlíku. Tam na perónu pak obřadné zvednutí zeleného terčíku s bílých křížem připomíná téměř pozdvihování.

Mohlo by se zdát, že ten předmět je v dějinách lidstva čímsi nepodstatným. Jenže kolika vlakům dala každá taková výpravka pokyn k odjezdu! A kolik v těch vlacích bylo lidských osudů. Domnívám se, že předmětům, které nám věrně sloužily, bychom měly věnovat aspoň vzpomínku.

Každý z nás má s plácačkami na nádraží určitě spojenu nějakou osobní reminiscenci. V mém případě to byla výpravka v podobě hračky. Jako malý kluk jsem ji jednou dostal od Ježíška. Mohl jsem si pak hrát na pana výpravčího z našeho starorolského nádraží - a připadat si náramně důležitě. Jako bych náhle patřil do velké železničářské rodiny, která mě okouzlovala kromě jiného zásluhou půvabných Pohádek o mašinkách s tajemným panem Zababou.

Bylo zvláštní shodou okolností, že dotyčnou starorolskou stanicí jsem pak po letech projížděl v roce 1978 s partou železničních nadšenců, s nimiž jsme podnikli společnou cestu po kolejovém obvodu celého tehdejšího Československa. Za 124 hodin a 46 minut jsme uzavřely železniční smyčku a dostali jsme se druhou stranou opět do stanice, z níž jsme před pěti dny vyjeli. Měli jsme za sebou více než třicet přestupů a pohled na zelenou plácačku výpravčího nás pokaždé oblažoval vědomím, že jsme zase o kousek blíž kýženému cíli naší bláznivé cesty.

Má-li postupně dojít k naznačenému historickému zániku výpravek, řekl jsem si, že by si zasloužily projevení úcty a vděku. Když jsem byl pozván Míšou Veteškovou a Stáňou Lekešovou jako jeden z hostů do vysílání z atria Českého rozhlasu a měl jsem tam přečíst nějakou aktuální vyprávěnku, rozhodl jsem se právě pro toto téma.

Měl jsem sto chutí požádat na konci svého vystoupení o minutu ticha za mizející výpravky. Pak jsem si však řekl, že ticho nepůsobí v rozhlase zrovna nejlépe. A tak jsem vyzval přítomné posluchače, abychom výpravkám společně zatleskali. Jestli jste náhodou sledovali ten pořad, ve kterém jsme účinkovali společně s fejetonisty Alexem Koenigsmarkem a Michalem Lázňovským, tak jste z přijímačů mohli slyšet to zaplácání plácačkám.

Po konci přímého přenosu za mnou přišlo několik přítomných. Sdělovali mi, jak na dotyčné výpravky vzpomínají osobně oni. A že pro nikoho z nich to není anonymní předmět. Naopak cosi hřejivě blízkého a důvěrně známého.

Jako už tolikrát v životě, i kolem plácaček jsem posléze seznal, že toto zdánlivě okrajové téma není výsledně vůbec okrajové. Záhy mě o tom přesvědčilo letošní 4. číslo časopisu Obzor, který je týdeníkem Odborového sdružení železničářů. Tam byla na první straně vyfotografována tradiční čepice výpravčího, u ní výpravka - a pod obrázkem text: "České dráhy prý míří do Evropy, mimo jiné i tím, že ruší "červené" výpravčí. Otázkou je, zda je to správná cesta."

V přilehlém článku Michaela Mareše byl shromážděn nejeden argument, že probíhající mizení výpravek a "červených" výpravčích není bez rizik. Titulek článku dokonce tvrdí: Absence "červených" výpravčích může vést k ohrožení bezpečnosti provozu.

Souběžně ovšem představitelé Českých drah prohlašují, že traťová a staniční návěstidla patří k moderním trendům a že jim patří budoucnost. Věřme však, že při probíhajících změnách budou odpovědně uváženy i všechny připomínky dosavadních "červených" výpravčích a vůbec lidí z praxe.

Necítím se práv vměšovat se do tak odborného tématu. Jako laik jsem však vyrozuměl, že jde o změnu, kterou nelze provést šmahem a mechanicky. V každém případě by kvalifikované řešení mělo být výsledkem poznatků nejen teoretických, ale i z každodenní "ajznboňácké" praxe.

To vše je však už mimo horizont fejetonu, který jsem psal pro vysílání Dobrého odpoledne jako nekrolog za pozvolna mizející výpravky. Poloha mého vyprávění byla povýtce nostalgická, a tak se nedivte, že mě nedávno potěšilo veřejné vyjádření pana Václava Svobody, ředitele odboru provozování dráhy Českých drah: "V nejbližší době výpravky určitě úplně nezrušíme. Částečně fungují stále i na vyspělých západoevropských železnicích..."

Nepochybuji o tom, že kromě vztahu racionálního mají železničáři k plácačkám určitě i vztah citový. Když se televizní reportér zeptal jednoho z nich ve stanici Vojkovice, co by řekl tomu, kdyby i u nich byla výpravka zrušena, odpověď zněla: "Asi bychom o ni poprali!"