44
vychází 21. 10. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 29. 10. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Ptáci milují bohaté?

Některé ptačí druhy valem mizí. Platí to i o kdysi hojném vrabci. Ve Velké Británii už vyhlásili záchranný program, který má vrátit tyto ptáky do venkovské krajiny. Farmáři mají dostávat odměnu za to, že nechají část strnišť nezoranou až do jara, aby na nich vrabci našli přes zimu dost potravy. Zdá se, že stavy vrabců decimuje právě zimní strádání. Uvidíme, jaké výsledky opatření přinese. Zdání, že k návratu ptáků do polí, luk a pastvin stačí málo, se může ukázat jako iluze, varuje v Meteoru doc. ing. Jaroslav Petr.

Lidská logika je polnímu a lučnímu ptactvu na hony vzdálená. Můžeme vynakládat miliardy v domnění, že pomáháme vrabcům, skřivanům, strnadům, čejkám, slukám nebo chřástalům, a ptáci to vůbec nepocítí. Přesvědčil se o tom i tým amerických zoologů vedených Ann Kinzigovou z Arizonské státní univerzity, který sledoval druhovou rozmanitost opeřených obyvatel města Phoenixu.

Vědce zaskočil fakt, že ptákům bylo celkem jedno, jak bohaté je rostlinstvo parků, a nezajímal je ani výskyt velkých stromů nebo křovin. Při volbě bydliště se řídili jediným pravidlem - dávali přednost sousedství domů lidí s vyššími příjmy a vyhýbali se lidem středních a nízkých příjmových kategorií. Pokud se u parku nacházejí rezidence boháčů, stěhují se k nim i ptáci, i když tu mají méně stromů a keřů než v sousedství chudších čtvrtí. - Druhové bohatství a početnost populací ptactva v parcích jsou ovlivňovány tím, co se odehrává v pásmu do 200 metrů od okraje parků, říká dr. Kinzigová. Zatím nikdo netuší, co ptáky k movitým obyvatelům Phoenixu láká. Mohou to být květiny v zahrádkách. Možná že bohatí lidé ptáky častěji krmí. Snad je v chudších čtvrtích více toulavých koček, které jsou mistry v chytání ptáků. V bohatších domácnostech se snad více uplatňuje zvyk věšet domácím kočkám na krk zvoneček, který jim brání, aby se nepozorovaně přikradly k opeřené oběti. Movitější lidé také častěji chovají psy, a tak mohou ptáky lákat psí misky s vodou, které jim slouží jako napajedla. Možná je přitahuje vyhlídka na sousto uzmuté z misek s psím žrádlem. Nevíme, můžeme se jen dohadovat. I proto se mnohá z našich dobře míněných opatření ve prospěch ostatních tvorů tak často míjejí účinkem.

(bi)