38
vychází 9. 9. 2002

Zpět na obsah         

Titulní rozhovor


Ivana Tetourová:
S Malým princem na nočním stolku

Lyra Pragensis, to dnes zdaleka nejsou jen básničky, třebaže poezie v obecném smyslu slova jedním z jejích základních kamenů je. Jak jste se s ní v životě potkala vy?
Určitě se o to hodně přičinil pan profesor Renner na benešovském gymnáziu. Byl to úžasný učitel literatury. Dodneška si pamatuji jeho vtípky, kterými nás častoval, ale hlavně nás učil i jiné věci, než byly tenkrát v sedmdesátých letech v osnovách. Musel samozřejmě brzy ze školy odejít. Ale stačil ve mně probudit vztah k poezii, naučil mě vnímat Sovu, Březinu, prokleté básníky od Seiny, a to ve mně už zůstalo. Později pak díky kolegovi Bohuši Balajkovi jsem přemýšlela o verších Jana Zahradníčka, Jakuba Demla, Bohuslava Reynka... Poetická duše ve mně byla ale od dětství, s tím se trochu narodíte. Jinak jsem jako dítě četla všechno, i cestopisy, snad jen detektivky mě minuly.

A co takzvané kolibříky, vydávané Lyrou Pragensis a tenkrát velice populární?
No ano, někdy kolem svých dvaceti let jsem dostala z lásky tři knížečky s věnováním od krásného kluka. Ještě je mám. První dotek Lyry. Tenkrát by mě ve snu nenapadlo, jak často se s nimi budu jednou potkávat.

Je vaší láskou i výtvarnictví?
To je trochu jinak. Výtvarné umění nebylo vždy tím, co by mě bytostně poutalo. Až když jsem začala v rozhlase dělat rozhovory s různými osobnostmi, patřili k hostům často malíři. Musíte se orientovat, pokud se nechcete shodit před hostem i před posluchačem. Tak jsem si po večerech doma v knihách a po galeriích "vystudovala" takou malou soukromou školičku výtvarného umění a později, když mně Lyra nabídla uvádění pořadů s hosty, se mi to moc hodilo. Bavilo mě to, oblíbila jsem si hlavně grafiku. Malíři jsou vzdělaní lidé s rozhledem, je mi s nimi dobře, ráda je zvu do svých pořadů a stále se učím.

Boris Rösner a Jiří Bartoška v představení Lyry Pragensis Iluze, mystickém příběhu dvou letců podle románu Richarda BachaPadlo zde slovo rozhlas. Nemýlím-li se, jeden čas byl rozhlas ve vašem životě dosti důležitý.
Ne "byl", stále je, jenom teď ustoupil do pozadí. Publicistika mě dávno lákala a zběhla jsem z kantořiny, jakmile byla příležitost. Zpočátku, pokud jsem psala, nebyly to nikdy verše, jak byste možná čekal, ale spíše fejetonky, úvahy. V ranních pořadech Českého rozhlasu je nejdříve četla Olga Čuříková, posléze i já. A rozhlasový mikrofon se postupně na několik let stal mým osudem, náplní mého života. Hodně se mi po něm stýská, ale Lyra a rozhlas se do mého života současně nevejdou. Dělala jsem pořady A léta běží, vážení; Život, osudy, osobnosti, ale také jsem psala pro časopis Rodina a škola. V roce 1993 mi v Radiu Collegium nabídli autorské celovečerní pořady. Skvělá škola to byla, pět hodin vysílaných živě, vybírala jsem si hosty, hudbu, všechno. Dvakrát týdně. Po vysílání jsem padala únavou, ale byla jsem šťastná. Hodně jsem se tehdy naučila od publicisty Oty Nutze, škoda že už mi nikdy neřekne "nekuňkej"... Vzpomínám si třeba, jak jsme si začali povídat s Jaroslavem Svěceným, který byl, ostatně jako vždy, tak nabitý zážitky, že jsme zcela zapomněli na okolní svět. Přetáhli jsme tenkrát čas a úplně rozbourali sled dopoledního vysílání. Setkala jsem se se spoustou nádherných osobností. Lidé jako Miroslav Horníček, František Nepil, Vladimír Komárek a další mě nesmírně obohacovali. Tvořila jsem své pořady a ony utvářely mě, to je nádherná práce.

A pak jste se dostala na pódium a tvář za mikrofonem přestala být anonymní.
Na pódium mě pozval Milan Friedl. Byla jsem z toho zprvu opravdu vyděšená. Byl to nezvyklý styl práce, musela jsem stále dbát na to, že mě lidé vidí. Ve studiu můžete "mluvit rukama", na jevišti vypadáte komicky. "Salony" v Lyře jsem delší dobu dělala vedle rozhlasu. To už neexistovalo Radio Collegium, pracovala jsem pro Studio Vltava Českého rozhlasu. Vlado Príkazský mě "donutil" naučit se digitálně stříhat, také po té technice se mi stýská. Dva roky jsem dělala pořady v cyklu Naše téma. V roce 1998 měl Milan Friedl zdravotní potíže, Lyra Pragensis byla zavalena spoustou problémů, vypadalo to dost zle. Tehdejší prezidium mě požádalo o zastupování. Vzala jsem to jako výzvu. Zkus, co umíš, co vydržíš a kolik se ještě umíš učit. Nakonec jsem zůstala jako ředitelka. Nikdy před tím by mě to ani nenapadlo, některé role člověku skutečně napíše sám život. Dá se říci, že v té době končila jedna epocha Lyry Pragensis. Vydavatelství bibelotů a grafiky a jevištní činnost dohromady už nebylo možné ekonomicky udržet. Cítila jsem, že i na jevišti je třeba se vydat jiným směrem.

Jan Potměšil a Boris Rösner v jednom z nejúspěšnějších pořadů Lyry Pragensis Útěky z bezpečíPři vzpomínce na hlasové kreace Karla Högera či třeba na slavnou Manon Lescaut Dagmar Sedláčkové a Milana Friedla mě však napadá, zda je vůbec třeba něco měnit.
Lyra Pragensis by skončila, kdyby se neproměnila, ztratila by životaschopnost. Zůstává orientace na tituly, které inspirují k zamyšlení nad cestami a smyslem života, nad tím, že lidský život má i jiné než vědou uznávané dimenze. Rozhodně není náhodou, že kultovními autory současné Lyry jsou Richard David Bach a Antoine de Saint-Exupéry. Ale dávno nestačí lidem předčítat, byť sebekultivovaněji. Doba, kdy se do Lyry chodilo poslouchat texty, ke kterým běžně nebyl přístup, je dávnou minulostí. Divák očekává víc, očekává nápad, originalitu, hloubku i v humoru, kontakt s pódiem, prožitek umocněný prostředím. Hlediště Lyry je dnes zaplněno a většinu tvoří mladí lidé. To o něčem svědčí - oslovuje je Most přes navždy, Jonathan Livingston Racek od Richarda Bacha, Noční let od Exupéryho, Cesta pokojného bojovníka od Daniela Milmanna. Zaujal Kámen a bolest Karla Schulze, mimochodem dosud nezdramatizovaný, nebo povídky Tommasa Landolfiho. Vážím si té první epochy Lyry Pragensis, ale vím, že bylo nutné jít dál ve formě jevištního zpracování. Divadlo Inspirace nám konečně umožnilo vytvořit originální scénickou formu na pomezí literárního pořadu a inscenace s minimem klasických divadelních prostředků, s velkou rolí světelného a zvukového pojetí. To je v Lyře nové a pro mnohého dlouholetého návštěvníka překvapivé stejně jako to, že z Lyry Pragensis mizí čtení textů - v nových představeních už očekávám práci herců bez papíru, pokud jej role samotná nevyžaduje.

Jak se vám pracuje s herci? Nemáte stálý soubor...
Máme své stálé interprety, kteří jsou s Lyrou doslova propojeni, a nemohu všechny ani jmenovat. Když třeba přijdou Boris Rösner s Táňou Fischerovou a stanou se z nich Richard a Leslie z Mostu přes navždy, nemám o osud představení sebemenší obavy. Do Lyry však v poslední době přicházejí mladí herci. Přinášejí nové nápady, pracují s obdivuhodným nasazením a překvapují mě tím, jak jim je Lyra blízká a jak přesně cítí její novou cestu a jsou ochotni na sobě pracovat. Nemáme ambice rozšiřovat pražskou scénu o další klasické "divadlo malé formy", chceme Lyře zachovat ojedinělost, kterou budete vnímat, když párkrát přijdete. Věřím, že se na lidi v hledišti přenáší i ten entuziasmus herců, režiséra, scenáristy, osvětlovače, zvukaře... všech. Žijeme pod náporem informací, přepracování, nesmyslného braku, necitlivosti, teď i katastrof, potřebujeme protipól, máme-li si zachovat rovnováhu.

To současnost nevidíte zrovna optimisticky.
V představení Přivonět k růži se říká: Učiňte něco pro sebe na své cestě životem. Zpomalte a udělejte si čas na to, abyste opravdu viděli. Udělejte si čas na to, abyste se mohli rozhlédnout kolem sebe a uviděli, co se děje právě tam, kde jste. Možná přicházíte o něco nádherného. Myslím, že do Lyry chodí lidé právě pro to zastavení. Tvoříme mikrohistorii svých životů, jsme spolutvůrci mikrodějin svých blízkých. Věřím na osobní metamorfózy. Daří-li se nám, mohou posunout svět kousek blíž k lásce. Představuji si, jak by se světu ulevilo, kdyby každý člověk každý večer docela obyčejně trochu zpytoval svědomí... Možná to působí příliš nadneseně, ale chtěla bych nacházet v umění inspiraci k zamyšlení nad tím, proč se vůbec účastníme té velké komedie života.

Převedla jste Lyru přes období zmatků, nepochopení a mediálních útoků z paláce v Karlově ulici do Divadla Inspirace na Malé Straně. Stálo to jistě mnoho úsilí a nervů.
Kauza Colloredo-Mansfeldský palác byla v tisku propírána mnohokrát. Nadace Lyry Pragensis, která měla v pronájmu palác v Karlově ulici, byla organizace, která už neexistuje. Současná Lyra Pragensis, obecně prospěšná společnost, vznikla v roce 1998. V tisku však tyto dvě instituce nikdo nerozlišoval a většinou ani nechtěl vědět, jak to je. Zmíněná kauza nám přinesla jen problémy s očištěním jména před diváky a před možnými sponzory, bez kterých bychom nemohli hrát. Věřím, že dnes už je jasné, že opravdu chceme jen hrát divadlo. Usilí a nervy jsem riskovala dobrovolně od chvíle, kdy jsem slíbila Lyru vést, není to žádná zvláštní zásluha. Mám kolem sebe navíc pár lidí, kteří mi hodně pomáhají, bez nich bych nedokázala Lyru udržet. Vážím si možnosti hrát v Divadle Inspirace, které je scénickým ateliérem Hudební fakulty Akademie múzických umění. Po delší době hledání a občasného zklamání se v lidech jsem u vedení HAMU našla pochopení a pomoc. Oceňuji to.

Kde vlastně ke své práci, která je někdy i perným bojem, čerpáte sílu? V lesích a horách, u jižních moří?
Asi bych to potřebovala, ale do přírody se dostanu málo. Já opravdu relaxuji na našich představeních, při návštěvách jiných divadel. Mám ráda i operu, miluji balet. Když se nám v Lyře něco skutečně podaří, úžasně mě to nabíjí, posiluje. Nejspíš je to divné, že netoužím každý víkend utíkat do přírody. Třeba to teprve přijde...

Za lepší náladou a myšlenkami se chodívalo svého času do dalších divadélek "malých forem". Sedávala či postávala jste třeba v Semaforu?
Samozřejmě, tento typ humoru mám ráda. Humor jako takový mi v Lyře dříve chyběl, dnes je samozřejmý. Váš dotaz je docela trefou do černého. Plánuji udělat v Lyře představení s Jiřím Suchým a jeho písničkami. Ne s těmi všeobecně známými, ale spíše novinky z poslední doby. Hodně se na to těším.

Vedete na pódiu stále své rozhovory s osobnostmi, a tak mě napadla otázka, koho z těch, kteří už nás opustili, byste ráda přivítala u svého stolku?
To je otázka na dlouhé přemýšlení. Určitě Jana Zrzavého a Rudolfa Hrušínského. A nepochybně by tam nesměl chybět Saint-Exupéry. Jeho Malý princ stále leží na mém nočním stolku, je to pro mne nepřekonaná knížka. A zeptala bych se ho, mimo jiné, zda opravdu napsal Citadelu. Nějak se mi zdá, že se jeho stylu poněkud vymyká.

Čím je pro vás Lyra Pragensis ve vašem životě?
Radostí. Nejen proto, že máme plné hlediště, kterému něco na cestu domů dáváme. Hledat, být stále na cestě, to je častým motivem naší scény. Módní pohrdání citem, altruismem a harmonií mě neoslovuje. Právě v těchto dnech mohu mluvit o tom, jak nenahraditelná je každá chvilka, ve které jsme mohli dát i sdílet s někým radost. Ztratila jsem syna, bytost mně nejdražší, se kterou jsem v Lyře pracovala a od které jsem se v životě nejvíc naučila. Lyra je pro mě druhou rodinou, pomáhá mi najít sílu, jak žít s tak krutou skutečností. Nemám ráda lenost, lidi, kteří na sobě nepracují, a takzvané pohodářství. Na výraz "v pohodě" jsem doslova alergická. V Lyře potkávám lidi opačného založení. To je cenná zkušenost. Lyra je pro mne také důkazem, že pod hlavičkou letité tradice lze vytvořit něco nového, mladého a doufám, že i v lecčem objevného.

JIŘÍ VLASTNÍK

Foto PETR HEJNA