38
vychází 9. 9. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Neděle 22. 9. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.20 hodin

Vítězslav Novák klavírní

Vítězslav NovákVýprava za Vítězslavem Novákem se ve třetím pokračování soustředí na umělcovu klavírní tvorbu. Skladatelova láska ke Slovensku, plod počátku 20. století, se rozezpívá v osobité Sonátě eroice, barevná představivost v Písních zimních nocí určených ovšem jen klavíru. Za určitou událost můžeme označit uvedení klavírního cyklu Pan. Tento tvůrčí monument trvající bezmála hodinu je dílem čtyřicetiletého autora. Rozsahem a koncepcí nemá v české a do značné míry i ve světové klavírní literatuře dodnes obdoby. Dělí se na části nazvané Prolog, Hory, Moře, Les, Žena. Se jménem bůžka symbolizujícího vztah k přírodě se před námi rozestře všeobjímající panteistický program. Zážitkem bude také výkon Františka Maxiána staršího. Tento umělec, který vychoval celou řadu současných vynikajících pianistů, nejen dokonale zvládá velké technické nároky Novákova díla, ale i promyšleně dramaticky staví rozlehlou formu. Autor stejně jako interpret si zaslouží obdiv.

(jp)