37
vychází 2. 9. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 10. 9. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Zavátá minulost Mostecka

Pro většinu z nás je Mostecko symbolem poničené krajiny, postižené člověkem, která by mohla být považována za nenávratně ztracenou pro přírodní vědy. Geolog a paleontolog prof. RNDr. Ivo Chlupáč však tvrdí, že tomu tak bohudíky zcela není. V Meteoru si povídáme o knize dr. Stanislava Hurníka, autora práce "Zavátá minulost Mostecka", která je jakousi geologickou kronikou tamního kraje. Vytěžené doly jsou oknem do minulosti naší země, které odkrývá věci dříve naprosto netušené. Pro výzkum třetihor je Mostecko s jeho jezery, močály, dokonce i velkými deltami řek zemí přímo zaslíbenou. Poznáváme přírodu před vznikem hnědouhelných slojí, kdy zde vládly jehličnaté lesy s velice bohatým rostlinstvem. Sloje pak vznikaly za zcela jiných podmínek rašelinišť, močálů a případně i za součinnosti jezer a přitékajících toků. Pozorujeme však i postupný zánik močálů a převahu říčních usazenin, které nám pak pánev úplně zanesly. Věda tu získala obraz vlády subtropického podnebí, v němž se dokonce místy dařilo i palmám. Ve velkolomech v okolí Mostu byly odkryty i zajímavé paleontologické nálezy z říše živočišné, např. zbytky mastodontů, tedy chobotnatců, krásně zachované želví krunýře, i zbytky tehdejšího hmyzu. Dochovaly se tu jedinečným způsobem i tehdejší sladkovodní ryby. Ve čtvrtohorách existovalo na Mostecku rozsáhlé tzv. Komořanské jezero, které nám ve svých usazeninách zachovalo archiv událostí od konce poslední doby ledové.

(bi)