37
vychází 2. 9. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Jak se rozhodují ptáci

Český rozhlas- 3 Vltava, 15. září 20.20 hodin

Pořad z cyklu Schůzky s literaturou představuje Karla Friedricha (1930) - českého autora, který vlivem dramatických politických událostí sklonku šedesátých let prožívá druhou polovinu svého osobního i tvůrčího života v zahraničí.

Po studiích dramaturgie a filmové vědy na filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění pracoval jako dramaturg v Československé televizi. Následovalo několik let zákazu práce v kultuře, pak našel uplatnění jako redaktor tehdejšího Státního nakladatelství dětské knihy. Po odchodu do emigrace působil hlavně jako redaktor Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Stal se i spoluzakladatelem exilového nakladatelství CCC Books - Czechoslovak Cultural Club, kde mu vyšel v sedmdesátých letech čtenářsky úspěšný povídkový soubor Cvokárna a próza Malý Evropan, příběh desetiletého českého chlapce, odehrávající se v prvních měsících emigrace jeho rodiny do Německa.

Karel Friedrich svou autorskou tvorbou i svým celoživotním postojem citlivě a zároveň s humornou, často až s krutou nadsázkou reaguje se samozřejmou vypravěčskou obratností na složité peripetie právě prožívané doby.

S použitím úryvku z autorových textů i jeho osobních vzpomínek pořad připravil Jiří Langer.

(est)