35
vychází 19. 8. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 1. 9. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.20 hodin

Jeden z prvních českých modernistů

Slovo moderna je svým významem velmi ošemetné! Při jeho vyslovení nás napadne novodobá tvorba, jež se určitým způsobem zásadně vymyká tomu, co bylo doposud vytvořeno. V hudebně-historickém slova smyslu se však jedná o označení oficiální, které má připomínat velký stylový skok, k jakému došlo na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Pravda, ve světě byl mnohem bouřlivější než u nás. V Čechách převládala smetanovská tradice a bylo nepředstavitelné, že národ, který hledal svou vlastní identitu, by všeobecně a ve velkém přijal směry, jež stály takřka ve všem v kontrastu oproti dosavadním domácím trendům. A tak první generace české moderny velmi úzce navazovala na tvorbu zakladatelských osobností - Smetany, Dvořáka, částečně Fibicha. Zásadní roli v ní hrají dva Dvořákovi žáci - Josef Suk a Vítězslav Novák. Oba ukončili svou hudební pouť jako uznávané osobnosti celonárodního významu. Jejich dílo je plně spjato s českými kořeny. Novodobé prvky v jejich tvorbě, kterých není málo, lze považovat spíše za vlivy zvenčí než za specifický tvůrčí program, příznačný pro některé velké osobností francouzské, rakouské či ruské oblasti. O Vítězslavu Novákovi se například někdy tvrdívá, že byl českým impresionistou, ač je známo, že jím nikdy nebyl a že pouze využíval některých prvků, příznačných pro tento směr. Jeho osobnost je uznávána dodnes, byť jeho dílo už zdaleka není v povědomí posluchačů. Zařazení čtyřdílné pouti Novákovou tvorbou je tedy velmi namístě, zvláště jsou-li k dispozici její zajímavé nahrávky. Pro první večer novákovského cyklu vybral přední český hudební publicista a muzikolog dr. Jiří Pilka tři velmi zajímavé tituly. Každý z nich zastupuje jeden žánr, v nichž byl Vítězslav Novák skutečným mistrem. Vedle populárních suit - Slovácké či Jihočeské - zkomponoval také dvě serenády. Celý cyklus tedy otevře Pražská komorní filharmonie Serenádou F dur. Potom bude hrát Janáčkovo kvarteto (ještě v někdejším legendárním složení s primáriem Jiřím Trávníčkem) základní dílo české komorní tvorby Smyčcový kvartet D dur,a večer uzavře Kühnův ženský sbor velmi náročným cyklem vokálním - Dvanácti ukolébavkami.

BOHUSLAV VÍTEK