35
vychází 19. 8. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pátek 30. 8. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 6.45 hodin

Broskvoně před zimou

V mnohých zahrádkách už broskvoňové stromy dávají slušnou úrodu vzhledných a chutných plodů. Přece je třeba jim věnovat větší pozornost než jiným peckovinám a jádrovinám - především proto, že jsou to ovocné druhy teplých poloh. Podle domovského původu také probíhá i jejich vegetace u nás. Teplé léto a mírný podzim jim vyhovuje, stále přirůstají nebo aspoň udržují listy na koncích letošních letorostů. Ale tyto koncové pupeny jsou nejcitlivější na přezimování a často způsobují buď zasychání, nebo až namrzání konců výhonů. Proto je výhodnější pro zdárné přetrvání budoucí zimy jim teď v první polovině září zkrátit výhony právě o ty konce letorostů, aby zbývající pupeny lépe a jistěji na jaře opět vyrašily. Stačí zkrátit o pětinu až čtvrtinu letošního přírůstku.

(pel)