35
vychází 19. 8. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Proč unikáš mi...

ČRo 3 - Vltava, 1. září 9.32

Lope de Lega (1562-1635), španělský básník a dramatik i prozaik zázračné lehkosti, je pro svou tvůrčí potenci nazýván "divem přírody". Z nejúžasnějšího literárního období španělských dějin, "zlatého věku", je osobností, dílem i životem vskutku předurčenou k úžasu současných i budoucích životopisců a literárních historiků. Považte: podle vlastního přiznání napsal 1500 her! Látky k nim čerpal plnými hrstmi z nejrůznějších zdrojů historických, mytologických i současných, zcela realistických. Jeho inspirace neznala žádné hranice, a tak snad ani nepřekvapí, že ve Vegově bibliografii najdeme i česká témata, např. drama z pobělohorských Čech nazvané Čechy na víru obrácené a dokonce i Příběh českého knížete Oldřicha.

Ale, jak už bývá, z díla často přežije to, co autor sám považoval ve své době za okrajové či hravé, případně příliš osobní. Zde máme na mysli především Vegovy sonety, o nichž Vladimír Mikeš, překladatel výboru s titulem Proč unikáš mi napsal: "To, co tu nabízíme, není zdaleka výbor z nesmírně rozsáhlé lyrické tvorby Lope de Vegy, k níž patří stovky romancí, eklog, kancón, letrill a písní. Je to jen pár milostných sonetů nebo spíše sonetů o lásce a o tom, co k ní patřívá, to jest žárlivost, obavy, zášť, zhrzení a také ovšem čas, jejž láska přichází vyvrátit a který na oplátku rozvrací lásku a dělá z ní - jako v každé porenesanční poezii, a ve španělské zvlášť - lásku vědomou, lásku soupeřku smrti, nejplnější ve chvíli, kdy čelí záhubě. Sonety Lope de Vegy patří nepochybně k vrcholům světové poezie své doby, nejen k vrcholům jednoho z nejmohutnějších kulturních údobí své země, jímž byl španělský zlatý věk, i v nich je Lope de Vega hoden být současníkem Williama Shakespeara, který se narodil jen o dva roky později než on. Těch několik desítek sonetů je jenom výborem z veršů, které se po léta nabízely k překladu, shledávány namátkou v nesčetných Lope de Vegových komediích, kde se objevovaly v ústech dramatických postav jako lyrický povzdech nebo jako zamyšlení před přívalem dalších osudů."

Literárně hudební koncert ze sonetů Lope de Vegy a hudby španělských autorů v podání Narcisa Yepese připravila Pavla Milcová. Pod názvem Proč unikáš mi vysíláme v rámci programové řady Souzvuk v neděli 1. září.

PAVEL ŠRUT