34
vyšlo 12. 8. 2002

Meda Mládková
Milan Fridrich
Jindra Klímová

A
gáta Pilátová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv 2001   
   Nové číslo          Archiv        


Meda Mládková


.

Dlouhá cesta do mlýna "Vlastně jsem moderní umění nemohla dlouho pochopit. Když jsme se dostali na Sorboně ke kubismu, nebyla jsem schopna ho strávit. Říkali mi - tady je mandolína, ale já tam neviděla nic," vzpomíná historička a sběratelka umění, paní Meda Mládková. To se ovšem od doby jejích studií podstatně změnilo. Naše krajanka se stala významnou znalkyní progresivních výtvarných směrů dvacátého století a se svým manželem Janem shromáždila rozsáhlou sbírku české moderny, které dominuje nejucelenější kolekce děl Františka Kupky. O ni projevila zájem mnohá světová muzea včetně prestižního Guggenheimova v New Yorku. Za díly Kupky, Gutfreunda a dalších našich výtvarníků však budou muset ctitelé umění, jak známo, vážit cestu do Prahy, na Kampu, do Sovových mlýnů. Nyní zde již probíhá výstava první části slavné sbírky Mládkových, ale také přehlídka fotografií slavného avantgardisty Mana Raye.

Setkal jsem se před časem s paní Medou Mládkovou v galerii Egona Schieleho v Českém Krumlově, kde byla část její sbírky dočasně umístěna. Mezi obrazy a sochami jsme si povídali nejen o umění.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Kateřina Vaňková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Archiv