32
vyšlo 29. 7. 2002

Radoslav Nenadál
Alena Zemančíková
Zdeněk Velíšek

V
ědunka Lunardi
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv 2001   
   Nové číslo          Archiv        


Radoslav Nenadál


.

Umění by nemělo být určeno k rychlé spotřebě  Nad knihou člověk někdy ani nepostřehne, který překladatel mu zprostředkoval setkání s jazykově nedostupným autorem. Na vlnách rozhlasu je to jiné, a tak posluchači stanice Český rozhlas 3 - Vltava dobře znají jméno Radoslava Nenadála, překladatele anglické a americké literatury, který se v posledních letech představil čtenářům i jako spisovatel. Spojení těchto dvou profesí v životě jednoho člověka je logické, oba potřebují cit pro jazyk (jazyky) a fantazii, co je však rozděluje, to je míra tvůrčí svobody. Překladatel, pokud chce dostát všem nárokům svého "řemesla", musí být při své službě cizímu dílu velmi velmi pokorný. Jste takový? ptám se Radoslava Nenadála.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Kateřina Vaňková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv