29
vychází 8. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Středa 17. 7. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 1.05 hodin

Jubilant Vlastimil Lejsek

Pro dnešního jubilanta, pianistu, pedagoga a skladatele Vlastimila Lejska je především charakteristický široký okruh jeho zájmů. Zdá se to až neuvěřitelné, vždyť samo umění pianistické, vyžadující nekonečné hodiny strávené u klavíru, by stačilo vyplnit celý život. Avšak neobyčejná vitalita, cílevědomost, schopnost časového rozvrhu mu umožňovaly zabývat se aktivně speleologií, rybařením, vysokohorskou turistikou, astronomií, ale i vařením a s tím úzce souvisejícím zemědělstvím. Lejskova osobnost v sobě slučuje zdravé protiklady, které jsou nejnápadnější v jeho skladbách: ač sám je založením v podstatě skeptik, jeho hudba naopak vyvolává u posluchačů dobrou náladu, úsměvnou pohodu a nezřídka o ní bývá psáno jako o hudbě "utěšitelce". Jeho skladby hrají rádi žáci ZUS, ale mají je ve svém repertoáru četná klavírní dua u nás i v zahraničí, neboť Vlastimil Lejsek, sám zakladatel a vůdčí osobnost klavírního dua Věra a Vlastimil Lejskovi, se ve své tvorbě obrací především k tomuto žánru. Jako klavírní duo působí manželé Lejskovi rovných padesát let a jsou dostatečně známi u nás i v cizině nejen svými koncerty, ale i gramofonovými a rozhlasovými nahrávkami a v neposlední řadě i založením Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua v Jeseníku, která se jako jediná pravidelná soutěž tohoto oboru uskutečňuje od roku 1978 a na niž přijeli již pianisté ze čtyř světadílů, a to v počtu několika set.

Jako sólový pianista (žák Fr. Schäfera, Fr. Maxiána a J. Ermla) absolvoval Vlastimil Lejsek nesčetné množství koncertů i nahrávek a typické pro něj je, že se nespokojoval se standardním pianistickým repertoárem, ale vždy vyhledával nové dramaturgické podněty. Hostoval s desítkami předních našich i zahraničních orchestrů a mnohonásobkem významných dirigentů - kromě toho působil pedagogicky na brněnské konzervatoři a hlavně JAMU... S Vlastimilem Lejskem se setkáme ještě v pořadech Pasticcio (23. 7. - 12.10) a Partitury (24. 7. - 6.05).

(rk)