29
vychází 8. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 16. 7. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.15 hodin

Skladatelé a jejich domovy

Těžko bychom hledali tvůrce, který by nebyl ovlivněn svým zázemím, prostředím, kde vyrůstal. Ač dnes kosmopolitní hledisko hraje - zvláště u nás - dost závažnou roli, pohlédneme-li na naši kulturu, je zcela nemyslitelné onu naši identitu, již pomáhala vytvářet, opomíjet. V minulosti sehrávala dokonce roli zásadní, a je tomu do značné míry doposud. Například česká hudba budí ve světě odjakživa ohlas právě díky svým národním kořenům. Stačí pohlédnout na díla, která se těší největšímu zájmu. Nejinak tomu je i v dalších teritoriích. V onom probouzení, zviditelňování národní identity sehrálo závažnou úlohu devatenácté století. Právě v něm vyrostly tzv. národní školy. Její představitelé vycházeli z folklorního zázemí zcela programně a vytvořili řadu pozoruhodných skladeb. Důležitou formou byly stylizace národních tanců. Z nich pak vyrůstaly i kompozice závažnější. Právě těmto dvěma výsledným snahám jsou věnována čtyři Matiné. Tato preambule může působit poněkud oficiálně a odtažitě. Ve skutečnosti se však nebude jednat o nic jiného než o programy naplněné velmi působivou, a ve většině směrů proto i populární hudbou. V prvé řadě zde budou prezentovány stylizované tance - v úterý z našeho teritoria (Smetana, Janáček, Martinů, Dvořák), ve čtvrtek z Evropy (Schubert, Grieg, Brahms, Bartók, Borodin). Druhá skupina skladeb ovlivněných domácím folklorem přinese další formy - suity, rapsodie ad. Ve středu budeme poslouchat opět Smetanu, Dvořáka, Martinů, Nedbala, v pátek Liszta, Masseneta, Kodályho a Chačaturjana. Tyto skladby zpravidla slýcháváme jako příjemné zpestření různých populárních koncertů.

BOHUSLAV VÍTEK