29
vychází 8. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 15. 7. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.30 hodin

Duchovní hudba z doby třicetileté války

U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoly, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: Zazpívejte nám některý ze sijónských zpěvů! Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Velká část evropských hudebních skladatelů doby raného baroka žila v časech, které rozhodně nebyly idylické - za třicetileté války. Jsou to kupříkladu Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Dietrich Buxtehude a řada dalších autorů. Jejich hudba, která vznikala v těch nelehkých dobách, nám však dnes přináší uklidnění. Dramaturgie koncertu v kostele sv. Anny v Bruggách jako by vzešla právě z tohoto zvláštního "duchovního kontrapunktu." Název koncertu - "U řek babylónských" - cituje počáteční slova Žalmu č. 137. Tento žalm souvisí s dobou babylonského zajetí židovského národa. Ke zhudebnění inspiroval mnoho skladatelů, mimo jiné i Franze Tundera, dalšího z německých autorů, jejichž skladby tvořily program tohoto zvláštního koncertu. Zvláštního po všech stránkách, tedy i po stránce interpretační, vždyť kdy se na našich pódiích setkáme s kombinací soubor viol da gamba a kontratenoru... Tento vysoký mužský hlas může být někdy poněkud ostrý. Kontratenor Robina Blazeho má však mimořádně příjemnou barvu a spolu s hlubokými tóny viol da gamba vytváří velmi neobvyklé zvukové spojení.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ