28
vyšlo 1. 7. 2002

Petr Hora - Hořejš
Jana Koubková
Petr Nováček

J
an Petránek
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv 2001   
   Nové číslo          Archiv        


Petr Hora - Hořejš


.

O Toulkách českou minulostí Třebaže se z hořejší fotografie dívá na čtenáře tvář, kterou nezná z televize, filmu, ani z titulních listů časopisů, dílo muže, jemuž ona tvář patří, bude bezpochyby povědomé každému, kdo se alespoň trochu zajímá o historii naší země. Tím mužem je PETR HORA - HOŘEJŠ, autor Toulek českou minulostí. Jednotlivé díly Toulek jsou pro velký zájem čtenářů znovu a znovu vydávány a již delší dobu tento titul i svou rozhlasovou podobu, z níž vychází i série magnetofonových kazet vydavatelství Radioservis.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Kateřina Vaňková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv