17
vychází 15. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Neděle 28. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 22.00 hodin

Šostakovičovy symfonie 11/12

V posledních letech života Dmitrije Šostakoviče jsme svědky procesu, který nastává u mnohých velkých umělců: jejich tvorba se zniterňuje, přestává si všímat vnějškových, řekněme efektních prvků výpovědi. Šostakovič se po celý tvůrčí život věnoval společenské problematice. Kolem své šedesátky se od těchto témat odvrací a zaměřuje svou pozornost na nejhlubší problémy člověka. Proto jeho 14. symfonie při premiéře mnohé překvapila. Jednak je psaná pro nevelký smyčcový orchestr a pár bicích nástrojů (vzpomeňme na obrovské aparáty některých Šostakovičových symfonií), jednak její hudební řeč je ovlivněna prvky, které se v 60. letech šířily z festivalů Nové hudby. I formální výstavba symfonie je nezvyklá. Dílo je v podstatě písňovým cyklem pro dva zpěváky po vzoru Mahlerovy Písně o zemi. Obsahem díla jsou úvahy o smrti. Na rozdíl od řady requiem psaných v západoevropské oblasti zde však není fakt smrti vyvažován jakoukoliv vírou v boha či v posmrtný život. Mohli bychom říci, že 14. Šostakovičova symfonie je materialistickým requiem. Jaká hledá skladatel východiska z tohoto zdánlivě bezvýchodného pesimismu, o tom bude hovořit předposlední díl kompletního provedení symfonií Dmitrije Šostakoviče.

(ok)