17
vychází 15. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Sobota 27. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Vestálka

Je téměř nemožné si nevšimnout paralel mezi Napoleonem a italským skladatelem Gasparem Spontinim: skromné původy v rámci feudálně sevřené Evropy, krátký a razantní přechod k moci, blesková realizace jejich poslání, neomylný smysl pro realitu, vzestup k císařské důstojnosti, nadměrné ambice, konflikty s proměňujícím se duchem doby, nakonec pád a žalostný konec. Kořeny obou je nutno hledat ve Francouzské revoluci, v patosu doby, ideálech a mravních představách o nové společnosti. Nejvíce jsou tyto myšlenky patrné na Spontiniho Vestálce. Jde o francouzskou lyrickou tragédii o třech dějstvích, jejíž libreto napsal Etienne de Jouy. Spontini komponoval novou operu převážně v roce 1805, tedy přesně v době, kdy se konala bitva tří císařů u Slavkova (2. 12. 1805) a kde Napoleon porazil rakouská a ruská vojska. Premiéra Vestálky se uskutečnila na přímluvu císařovny Josephiny ve Velké pařížské opeře 15. prosince 1807. Libretista Jouy uvedl jako svůj pramen pouze Winckelmannův popis jisté historické události, která se odehrála v roce 269 před naším letopočtem. Avšak příběh souhlasí v podstatných detailech s anonymní pantomimou z roku 1786, která má název Julie aneb Vestálka. Tady byl zřejmě základ pozoruhodně soustředěné lyrické tragédie, která se směle klene více než dvouhodinovým obloukem, bez jakýchkoliv vedlejších dějových momentů. Pojednává o kněžce římského chrámu bohyně Vesty, která svedena římským vojevůdcem Liciniem zapomene v žáru lásky a vášnivém milostném objetí na svou rituální povinnost a nechá vyhasnout posvátný oheň. Spontini se sice ještě vrací místy ke stylu Gluckovy doby v mnoha vnějších detailech, ale na druhé straně už předkládá plně znaky zcela nových dramatických principů, které budou panovat v 19. století.

IVAN RUML