17
vychází 15. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pátek 26. 4. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.04 hodin

Pojď do chambre séparée

Václav NeumannTaké poslední dubnový páteční večer přinese operetní hudbu, tentokrát skutečně v nejkvalitnějším provedení. Ve všech vybraných ukázkách se totiž představí světoví i naši přední dirigenti, kteří neváhali alespoň čas od času propůjčit své umění i své jméno kvalitní operetní hudbě. Na prvém místě by jistě bylo možné uvést proslulého Herberta von Karajana, z našich pak, vždy s Českou filharmonií, jejího dlouholetého šéfa Václava Neumanna a také Libora Peška. Všichni slavní dirigenti si vybírali pro spolupráci jak kvalitní orchestry, tak pěvce, takže uslyšíme, jak si v operetních úkolech vedou například Barbara Hendrichsová, Anneliese Rothenbergerová a Gabriela Beňačková a pánové Nicolai Gedda a Miroslav Dvorský. Z autorů operet bude zastoupen např. Franz Suppé, Franz Lehár, Robert Stolz a Sigmund Romberg.

(lš)