17
vychází 15. 4. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Středa 24. 4. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 17.00 hodin

EVROPA 2003

Švabinský - Post scriptum

Zároveň s posledním březnovým dnem se zavřely dveře Valdštejnské jízdárny za pozoruhodnou výstavou díla českého malíře první poloviny 20. století Maxe Švabinského. Zájem uměnímilovného publika, posluchačské ohlasy, jimiž jste reagovali na pořady stanice Vltava, inspirované touto výstavou, svědčí o mimořádném zájmu veřejnosti, který tato výrazná (ale také rozporuplná) malířská osobnost vyvolala. Návštěvníci výstavy si nepochybně povšimli skupinových rodinných portrétů, kde pózuje i malá dívenka - dnes už devadesátiletá - Zuzana Vejrychová-Švabinská, nevlastní malířova dcera. Jak asi vnímala složité citové vztahy, které se uvnitř rodinného společenství vytvářely? Jakým způsobem ji zasáhl rozchod rodičů a jak prožívala poslední roky života Maxe Švabinského, kdy mu (po smrti Anny Vejrychové) dělala společnost, kdy byla prostředníkem mezi velice introvertním malířovým světem a dramatickým světem vnějším? Jak na ni působila pražská společnost mezi světovými válkami, společnost navštěvující výstavy v Aventinu? Kdy si začala uvědomovat malířovu izolaci, která měla natolik společné rysy s osamělostí slavného českého básníka Jaroslava Vrchlického, že inspirovala řadu grafických listů Švabinského? Rozprava s paní Zuzanou Vejrychovou-Švabinskou se uskutečnila v předvečer jejích devadesátých narozenin. Pořad, který Vám nabízíme k poslechu, není další interpretací Mistra, ale pokusem dotýkat se oněch zdánlivě nepatrných věcí na okraji jeho života? Impresí, setkání, vzpomínek, které nebudou citovány uměleckými historiky, ale naznačí lidský rozměr malíře, který zvolil akademismus jako způsob výtvarné interpretace české společnosti, utvářející 20. století. Který se vědomě rozhodl nepřipojit se k uměleckým výbojům, začleňujícím českou výtvarnou kulturu do proudu světového modernismu.

Soutěžní otázky dubnového kola:
1) Kdo a kdy zavedl v českých zemích povinnou školní docházku?
2) Jak se jmenuje grafický list, na kterém M. Švabinský zachytil tvář své nevlastní dcery Zuzany Vyjrychové-Švabinské?

Uzávěrka je 10. 5. Autory tří nejzajímavějších správných odpovědí snad potěší knižní dárek pražského nakladatelství Libri, které je partnerem stanice Vltava v této soutěži.

JAN TŮMA