14
vyšlo 25. 3. 2002

Lesk a bída cenění
Milan Fridrich
Petr Nováček

Ivan Hoffman
Jindra Klímová

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv 2001   
   Nové číslo          Archiv        


Jaroslav Dušek


.

Lesk a bída cenění Je už to v Česku taková tradice. Na sklonku zimy se v tu méně, tu více slavnostním prostředí a hlavně v přímém televizním přenosu sejdou filmaři, muzikanti, divadelníci a začnou hrát tu ošemetnou hru na ceny. Filmaři se mohou těšit na Českého lva, hudebníci a zpěváci na ceny Akademie populární hudby (od letošního ročníku na Anděla) a divadelníci na Ceny Thálie. Efekt tohoto "cenění" je dvojí. Za prvé zprostředkovává nejširšímu (byť spíše televiznímu) publiku povědomí o tom, co se v jednotlivých kulturních odvětvích děje a popularizuje tak původní uměleckou tvorbu, jež se ne vždy těší zájmu médií. Za druhé vyvolává polemiku a nutí k otázkám. Například: Jsou ty ceny vůbec k něčemu dobré?
Redaktoři Týdeníku Rozhlas se zúčastnili letošních předávání Českých lvů, Andělů i cen Thálie. V jejich reportážích naleznete na výše zmíněnou otázku odpověď
.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Kateřina Vaňková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv