11
vychází 4. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Sobota 16. 3. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

Napoleonovi osli

Napoleon BonaparteDne 19. května 1798 byl Napoleon pověřen úkolem vést expedici, která by se zmocnila Malty a Egypta a vybudovala průplav Suezskou šíjí. 19. května 1798 vyplul z Toulonu dobýt Egypt s flotilou 328 lodí a expedičními silami v počtu 38 000 mužů. 1. července přistál v zátoze Abúkir poblíž Alexandrie. Expedici dopovázeli členové speciální komise vědců a umělců, které Napoleon pečlivě vybral a kteří měli tvořit odborné a technické zázemí jeho ambiciózních plánů na kolonizaci nilského údolí. - V Meteoru nahlížíme do knihy Briana M. Fagana Oloupený Nil, která vyšla v edici Kolumbus nakladatelství Mladá fronta. Komise sestávala ze 167 vědců a techniků, brzy vojáky přezdívaných "osli". Napoleonova vědecká a umělecká komise byla ustavena z generálovy vlastní iniciativy. Na jaře 1798 navštívil Napoleon zasedání Akademie, jehož se účastnili přední vědci republiky. Přednesl jim své názory o významu Egypta pro současnou vědu a duchovní život a naléhavě je žádal o plnou podporu svého nového tažení. Hlavním "verbířem" vědců byl lékař a chemik Claude-Louis Berthollet, jemuž se podařilo kolem sebe shromáždit pozoruhodnou skupinu talentovaných mužů. Byl mezi nimi i Jean-Michel de Venture, uznávaný orientalista, a Etienne Louis Geoffroy Saint-Hilaire, zoolog. Saint-Hilairovy názory předběhly i některé z myšlenek Darwinovy evoluční teorie. Gaspard Monge, matematik a chemik, byl zapřísáhlý republikán a expert na ocel a střelný prach; měl však na starosti něco zcela jiného - sestavit vládní komisi pro výzkum uměleckých a vědeckých objektů v dobytých zemích. Ta postupovala v závěsu za Bonapartovými armádami v Itálii a zkoumala umělecké sbírky a knihovny a rozhodovala o tom, které předměty budou podle podmínek mírových smluv postoupeny Francouzské republice. Stačí si zajet do Louvru a podívat se na tehdy zabavené věci včetně Mony Lisy, abychom si udělali představu o tom, jak výkonná komise to byla... Práce komise, která během tří let provedla nesmírné množství vědeckých výzkumů, se stala nejtrvalejším výsledkem jednoho z nejméně úspěšných Napoleonových tažení.

(bi)