11
vychází 4. 3. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Čtvrtek 14. 3. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 19.45 hodin

Georg Friedrich Händel: Šalamoun

Izraelský král Šalamoun proslul svou moudrostí, kterou mu daroval Hospodin. Jak se píše ve starozákonní První knize královské, prosil o ni slovy: Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Bůh mu na to odpověděl: Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk, ani bohatství, ba ani bezživotí svých nepřátel, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce.

Georg Friedrich HändelTohoto daru pak Šalamoun mnohokrát využil. Nejznámější je v této souvislosti zřejmě spor dvou žen, které krále žádají o spravedlivé posouzení své pře. Obě tvrdí, že jsou matkou téhož dítěte. Navzájem se obviňují, že druhá nechala své dítě nedbalostí zahynout a přivlastnila si dítě té první. Je to tvrzení proti tvrzení a ani jedna pro ně nemá svědky. Šalamoun nechá dítě přinést a nařídí sluhům, aby je rozetli vedví. Každou polovinu pak mají dát jedné ženě. V té chvíli se ukáže, kdo je skutečná matka: je to ta, která žádá: Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte! Král pak rozhodne, že tato žena je pravou matkou dítěte. Tento příběh zhudebnili i další autoři, např. Giacomo Carissimi ve své skladbě Soud Šalamounův. My jej dnes uslyšíme ve druhém dějství oratoria Georga Friedricha Händela Šalamoun. Díky kolegům ze Švýcarského rozhlasu budeme mít totiž vzácnou příležitost poslechnout si jedno z nejnovějších nastudování této kompozice - záznam koncertu, který se konal 1. dubna loňského roku v Jezuitském kostele v Lucernu v rámci Velikonočního festivalu. Skladbu nastudoval vynikající anglický dirigent Paul McCreesh.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ