11
vychází 4. 3. 2002

Zpět na obsah         

Televize
a film


TV TIPY

Pondělí 11. 3. 2002 ČT 2 - 21.40 hodin

Frankensteinovo monstrum se vrací

Když prvního Frankensteina naše prvorepubliková cenzura zakázala, společnost Universal se ani nenamáhala nabízet následné díly. Takže teprve nyní zásluhou České televize máme možnost spatřit tato klasická hororová díla. Režisér James Whale se totiž roku 1935 znovu vrátil k nečekaně úspěšnému tématu a natočil Frankensteinovu nevěstu. Dokonce připojil jakési "dokumentární" zarámování, kdy autorku námětu Mary Shelleyovou (ztělesňuje ji Elsa Lancasterová, která hraje i hlavní ženskou roli) nechává osvětlit další historii příšerných hrdinů. Ukáže se, že monstrum barona Frankensteina nejenže nezahynulo, jak naznačila úvodní část, ale dokonce se v jeho blízkosti ocitá umělá žena, ve své strohé nepřístupnosti připomínající egyptské krásky z dob faraonů.

Původně němý netvor se dokonce učí mluvit, bavit se a smát. Téma postupného polidšťování je načrtnuto v řadě až mírně groteskních výjevů - třeba když monstrum vychutnává víno u slepého poustevníka, jenž netuší, jaký příšerný host sedí vedle něho. Ačkoli představitel hlavní úlohy Boris Karloff nebyl nadšen předepsanou mluvou, zvládl ji na výtečnou - monotónní, zmrtvělý hlas, s nímž pronáší nejprostší výroky, skvěle dokresluje výsledný obraz.

Tvář Borise Karloffa opravdu děsíWhale upozaďuje postavu barona Frankensteina, když se soustředí na jeho monstrum, které tentokrát nevede k pohromám tupá nevědomost, ale naopak nenaplnitelný cit po lásce. Současně však do příběhu zařazuje dalšího obskurního vědce, jenž ze hřbitova krade mrtvoly, aby také experimentoval s uměle stvořeným životem, ale vychází mu jen podivné panoptikum miniaturních lidiček - v jedné publikaci věnované historii hororu se dočteme, že: ..."triková sekvence jim věnovaná je dramaturgicky neomluvitelná; lze ji přijmout jen jako mezihru, dokazující odstup, s nímž Whale celý film dělal." Celkové pojetí filmu dokazuje, že režisér si byl vědom, že zvolený námět nemůže zpracovat naprosto vážně, proto do děsivého rámce vkládá ironický nádech vrcholící (i scénograficky) v sekvenci stvoření umělé ženy.

Zbývá doplnit, že před čtyřmi lety vznikl hraný film Bohové a monstra, který osvětloval Whaleovo setkání s frankensteinovským tématem, které jej nejvíce proslavilo, ačkoli nabídnutou látku zprvu pokládal za podřadnou hloupost. Škoda že tento snímek není uváděn souběžně, protože by osvětlil mnohé taje z hollywoodského zákulisí 30. let.

JAN JAROŠ


Úterý 12. 3. 2002 ČT 2 - 23.40 hodin

Kam zmizely studentky?

Od původem australského režiséra Petera Weira jsme již viděli jeden z jeho raných filmů, děsuplný thriller Auta, která sežrala Paříž. Nyní následuje snímek Piknik na Hanging Rock, kterým na sebe v celosvětovém měřítku upozornil. Opět se jedná o mysteriózní příběh, ale tentokrát zušlechtěný přesnou evokací viktoriánských reálií. Dějově film vychází z údajně autentické události: na jaře roku 1900 se při školním výletu k pahorkovité vyvřelině Hanging Rock doslova beze stopy ztratilo několik žákyň i se svou učitelkou. Posléze se jedna ze žákyň našla, ale byla v takovém šoku, že nedokázala podat nějaké vysvětlení. Avšak Weira nejvíce zajímají reakce jednotlivých zúčastněných na vzniklou situaci, nikoli situace samotná.

Zůstane tajemství záhadného zmizení navždy nerozluštěno?Příběh se lomí do tří tematických okruhů - prvním je výlet a záhadné zmizení, druhým je vyšetřování, jež nakonec uvízne na mělčině ničím nepodložených dohadů, třetím život dívčího internátu po osudné události, kdy se pozornost soustředí na silně introvertního sirotka Sáru, jež byla silně fixována na jednu ze zmizelých (až lze odečítat jakési nevysloveně lesbické sklony) a která má být ze školy uvolněna a vrácena zpět do sirotčince, protože její poručník přestal platit školné. Nevysvětlitelná událost jako by osudově poznamenala život internátu a lidí s ním spojených.

Osudná výprava několika děvčat na vrcholek kopce propadá divné náruživosti, která stále sílí, až nabývá rozměru jakéhosi vytržení, kdy dívky téměř v transu stoupají vzhůru, aby znenadání zmizely. Motiv záhady prezentuje stylizovaná prezentace oblohy i celé hory, s níž jako by se dělo cosi abnormálního, co přesahuje lidské vnímání. Mimořádnost těchto událostí je navíc zdůrazněna i záhadným ulpěním několikerých hodinek na pravém poledni - jako kdyby se zastavil čas.

Postřehneme zájem o erotické podtexty, ovšem na úrovni dívčího snění o ideální lásce, sešněrovaného viktoriánskou morálkou. Toto téma se vine několika liniemi, od přednesu milostných veršů či galantně nezávazného dvoření až k obavám ředitelky, lékaře i policie, které ze všeho nejvíce zajímá, zda si dívky zachovaly "svou čest". Weirův film stále zůstává znepokojivou výpovědí o omezenosti lidského poznání a bohužel i lidského ducha, který se ochotně podřizuje panujícím konvencím.

(jš)


Středa 13. 3. 2002 PRIMA - 12.25 hodin

nejsem

Slušnému, leč sucharskému inženýru Zárubovi a sňatkovému podvodníkovi Majerovi se působením tajemných sil měsíce v kombinaci s větší dávkou alkoholu splní jedno přání. Oba muži si vymění podobu, což ovšem ostře kontrastuje s jejich nezměněnými charaktery a hlasy. Nepochopitelná záměna se přirozeně stává zdrojem mnoha komických zápletek a situací. Happy end pak ústí do typicky pohádkového spravedlivého potrestání darebáka a zadostiučinění, kterého se dostane poctivému člověku.

Režie Václav Vorlíček. Hrají Petr Nárožný, Oldřich Kaiser, Eva Jakoubková, Jana Švandová, Ondřej Havelka, Jiřina Krejčíková, Bronislav Poloczek a další.


 Čtvrtek 14. 3. 2002 ČT 2 - 21.40 hodin

Podivuhodný svět dětí skrývá mnohá tajemství

Svět malých dětí je plný kouzel a fantasknaŠpanělský snímek Tajemství srdce režiséra Montxa Armendarize zachycuje osudy dvou malých sourozenců, poprvé se dotýkajích sexu i smrti, ochutnávajících vůni podvodu i slastné představy o tajemnostech, které vidí kolem sebe - v opuštěném domě, odkud prý se ozývají hlasy zavražděné a ve sklepě pohřbené ženy, i tajemné místnosti v matčině venkovském domě, kam mají zapovězen přístup. Mladší, více emotivnější i důvěřivější Javier a starší Juan, již znalý některých, zejména sexuálních prvků světa dospělých, chodí ve městě na elitní církevní školu a během školního roku bydlí u svých dvou neprovdaných tetiček. Na prázdniny však jezdí domů na vesnici k mamince, u níž žije i mrzoutský děda a strýček, matčin tajný milenec. Zejména Javier dosud nedokáže rozlišovat mezi svými představami a skutečnými příčinami slyšených jevů (vyděsí jej třeba milostné vzdechy), zasvěceným bratrovým výkladům dílem nevěří, dílem jim nerozumí.

Vykreslení obou dětí nepostrádá přirozenost, umocněnou i absencí moralistních tendencí, ale zároveň se ztrácí hlubší sepětí se společenským rozměrem - příběh se odehrává někdy v 60. letech, tedy ještě za frankistického režimu, ale přitom tato rovina ze života obou dětí - a vlastně i dospělých - zcela vymizela.

Vyprávění je situováno do velikonočního období a zachycuje řadu obřadů s tím spojených, ať již jsou to průvody s řehtačkami, zhasínání při bohoslužbě či kamenování a upálení slaměného panáka-blázna. Vyznačuje se schopností přiblížit dětský svět v jeho pro dospělé někdy nepochopitelných rozměrech - zřetelné je to zejména u motivu několika tajemství, která se příběhem vinou, zřetelné je to na posuzování lidí podle mnohdy bizarních představ, které si o nich děti vytvořily.

Vyprávění, které nemá vyklenutou dramatickou stavbu, je spíše řetězcem volně návazných epizod, které se stejným dílem odehrávají jak na venkově, tak ve městě, aniž by obě tato prostředí byla blíže rozlišena. Naopak se zdá, že splývají v jedno obecné místo bez specifických znaků. Také není důsledněji dodržován princip dětské optiky jako výrazového rastru, někdy sem pronikají psychologizující příměsi, snažící se osvětlit chování některých postav, vnášejí se poznatky a motivace, které směřují za rámec dětského vnímání. Tajemství srdce však každopádně náleží mezi díla, která věrohodně přibližují svět dětí se vší jeho fantaskností.

(jš)


 Pátek 15. 3. 2002 ČT 2 - 13.00 hodin

Ze zákulisí sovětské kinematografie

Komunistický režim v Rusku jako první pochopil, že právě pohyblivé obrázky se mohou stát mocným propagandistickým nástrojem. Lenin kdysi pronesl památnou větu - ze všech umění je pro nás nejdůležitější film. Francouzský dokument Mosfilm - zrcadlo jedné říše přibližuje celou éru sovětské i postsovětské tvorby, od němé éry až po současnost, jak se odrážela v produkci jednoho z největších ruských studií, Mosfilmu.

Spatříme řadu legendárních výjevů, třeba záběry proslulého masakru na oděském schodišti z Ejzenštejnova Křižníku Potěmkin či mistrovsky nasnímanou nádražní sekvenci z Čuchrajova Čistého nebe, kde se zoufalé ženy marně snaží zachytit nějakou známou tvář ve vlaku projíždějícím na frontu. Dovíme se, jak zdánlivě zábavná opereta Volha, Volha vznášela písňový hold všemocné straně.

Poznáme, jak ideologický tlak doléhal na každého umělce - právě úděl Sergeje Ejzenštejna, jemuž je věnována značná pozornost, jako by symbolizoval osudy všech, i těch pravověrných, kteří se nějakým způsobem odklonili od požadovaných schémat. Mnohá svědectví uvádějí, že k zastavení natáčení či zákazu hotového filmu stačilo málo, třeba pouhé podezření. V období komunismu bylo zakázáno kolem 250 již dokončených filmů!

Historická freska Ivan Hrozný provokovala úvahou o despotické mociDokument občas upřednostňuje zajímavé materiály před logickou provázaností. Třeba z druhého dílu Ejzenštejnova Ivana Hrozného, též postiženého zákazem, byla vybrána unikátní barevná sekvence divokého tance, která je jistě pozoruhodná svou výrazovou expresí i výtvarným pojetím, ale nic nevypovídá o carově maniakální hrůzovládě, jejíž zpodobnění Stalina tak rozzuřilo. Nezbývá než smutně dodat, že v našich kinech a před časem i v televizi se Ivan Hrozný uváděl jako výhradně černobílý, takže až tento dokument poskytuje první příležitost spatřit aspoň tuto část Ejzenštejnova díla v původní podobě.

JAN JAROŠ


Sobota 16. 3. 2002 ČT 1 - 21.15 hodin

Vlak plný peněz

John a jeho nevlastní bratr Charlie léta pracují jako policisté v newyorském metru. Zatímco John žije poměrně spořádaným životem, Charlie se doslova topí v dluzích a také v lásce nemá mnoho štěstí. Oba se chtějí nějak pomstít policejnímu šéfovi za jeho nelidské způsoby. Přitom se denně snaží dopadnout nebezpečné živly. Když má Charlie před Vánocemi splatit mafii patnáct tisíc dolarů, přemlouvá bratra, aby se proti vlastní vůli účastnil vyloupení zvláštního vlaku, který veze tržby ze všech stanic metra... Akční komedie, která obrací naruby některé filmové stereotypy: tím hodným a chytřejším hrdinou je tentokrát právě černoch a běloch vytváří trochu nespolehlivého nešiku.

Režie Joseph Ruben. Hrají Woody Harrelson, Wesley Snipes, Jennifer Lopezová a další.


Neděle 17. 3. 2002 NOVA - 21.55 hodin

Králové mamba

Píše se rok 1952 a Ameriku zachvátila mambomanie. Všude, od levných klubů po luxusní tančírny se v New Yorku tančí mambo. Skutečnými mistry jsou kubánští muzikanti, kteří využívají zájmu Američanů o jejich hudbu, aby opustili ostrov a zkusili naplnit svůj "americký sen" o úspěchu. Jsou mezi nimi také bratři Nestor a Cesar Castillové. Od dětství snili sen o slávě a toužili po jeho naplnění. Jako čerství imigranti se probíjeli krušnými začátky, plnými starostí o holé živobytí, tvrdou prací na jatkách, která jim nedává příliš šancí věnovat se hudbě. Ale Cesar je odhodlán prorazit si cestu ke slávě a jde tvrdě za svým. Režie Arne Glimcher. Hrají Armand Assante, Antonio Banderas, Cathy Moriarty, Maruschka Detmers, Pablo Calogero, Mario Grillo, Ralph Irizarr a také Tito Puente, který si zahrál sám sebe.