11
vychází 4. 3. 2002

Zpět na obsah         

Názory, komentáře


TELEVIZNÍ GLOSÁŘ

Lesk a bída televizních soutěží

Záplavy všech možných soutěží se hrnou z televizních obrazovek. Mají však jedno společné: kulometně rychlý průběh, rychlé střídání účastníků, důraz na encyklopedické znalosti bez jakéhokoli jejich pochopení. Zvyšuje se agresivita. Jestliže noblesní Vladimír Čech, moderující Milionáře, dokáže ještě s ležérní ironií a mefistofelským ponoukáním rozmlouvat se soutěžícími, jeho následovníci v kolektivních vyřazovacích soutěžích Gladiátor a Nejslabší! Máte padáka! jsou už jen pouhými panáky bez jakéhokoli charizmatu, případně se utápějí v nezvládnuté stylizaci do "zlé ženy".

Rychlý pokles obliby obou posledně jmenovaných soutěží jen dokládá, že nelze bezmyšlenkovitě transportovat jakoukoli "světovou" novinku. Ještě se leckterému diváku příčí přihlížet klání, jehož pravidla jsou značně svévolná - o vyřazení totiž rozhoduje okolí. Není důležité, zda jsou to hlasy publika, které udílí své sympatie či antipatie (v tomto ohledu je příznačná proměna Gladiátora: nejprve byl vyřazován ten, kdo nabíral nejvíce "záporných" bodů, zatímco nyní je to ten, kdo dostane nejméně "kladných"), nebo o počínání spoluhráčů, kteří ze svého středu vylučují nikoli nejslabší, ale spíše ty, které vnímají jako své případné konkurenty.

Také se ukazuje, nakolik důležitá je osobnost moderátora: musí to být člověk, jenž přesvědčí o své autenticitě. On - a nikoli soutěžící - vtiskávají soutěžnímu pořadu jeho tvář, jeho zabarvení. Je až trapné přihlížet nemohoucnosti či naopak upachtěnému pitvoření těch, kteří soutěže usměrňují. Vlastně jen dva moderátoři vyčnívají: kromě již zmíněného Vladimíra Čecha je to ještě Marek Eben. Jeho soutěžní pořad O poklad Anežky České patří k tomu málu skutečně vědomostních soutěží, v tomto případě se zaměřením na historii, proteplován jeho laskavou, jen málokdy škodolibější lidumilností. Jenže žádné miliony neskýtá...

JAN JAROŠ