číslo 52/2001
vychází 17. prosince

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Sobota 29. 12. 2001 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

291 pramenů Prahy

Na území Prahy bylo v letech 1987-1990 zdokumentováno 291 pramenů a 25 jímacích štol s celkovou vydatností 170-250 litrů za sekundu, což představuje 15 až 21 milionů litrů vody za den. Nejvydatnější prameny vytékají z křídových hornin Pražské plošiny v údolích potoků prořezávajících tyto křídové sedimenty až do podložních hornin, konstatuje se v pozoruhodné knize Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Např. v povodí Šáreckého potoka vytéká 16-28 litrů za sekundu pramenité vody. Známými a vydatnými vývěry jsou prameny Housle a Zlodějka, které byly donedávna využívány blízkými obcemi jako zdroje pitné vody, dále šárecká Habrovka a pramen napájející koupaliště Šárka. Větší vydatnost, ale horší kvalitu vody mají prameny Korek, Korek-Železitý, Rákosník, Kuliška a Lysolajská studánka. Oblast Břevnova, Střešoviček a povodí potoka Brusnice je známa menšími prameny jako Vojtěška, U Markéty, Petynka, Kajetánka a Pionýr. Zdejší vývěry podzemní vody byly v 18. století využívány pro vodovod (zvaný Königsmanka) zásobující některé kašny na Hradčanech a Malé Straně. Na území Prahy 6, na severním svahu Liboce, Veleslavína a Střešovic, se nachází sedm jímacích štol historického hradního vodovodu z let 1540-1573. Štoly Hradní I-IV, Světluška, Nad Chaloupkou jímají převážně vodu z křídových pískovců. Ze štol vytéká celkem 25 litrů za sekundu, z toho 20 litrů za sekundu poměrně kvalitní vody. V Kunratickém lese, Kunraticích a Krči se nachází 12 menších pramenů. V hustě obydleném Podolí a Nuslích vyvěrají spíše známé než vydatné prameny - Topola (Libušin pramen) s vydatností desetiny litru za sekundu, Jezerka (který se zdá být vyschlý) a prameny v areálu plaveckého stadionu. Stejně jako se dnes nevyskytují na území pražských obvodů 2 a 3 žádné prameny, je i území obvodu Prahy 10 prakticky bez pramenních vývěrů. Dříve ale například pod Karlovým náměstím asi 80 metrů jižně od kostela svatého Václava na Zderaze vyvěral Svatováclavský pramen. Lidově byl vývěr nazýván Pučka a obsahoval větší množství oxidu sírového, síran hořečnatý a vápenatý. "Léčivá voda" údajně pomáhala při únavě, pakostnici, osvědčovala se při bolestech hlavy a také jí léčili dnu...

(bi)