číslo 52/2001
vychází 17. prosince

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 24. 12. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 8.00 hodin

Vánoční kantáty Georga Philippa Telemanna

Georg Philipp TelemannZ historických pramenů se dovídáme, že Georg Philipp Telemann zkomponoval 1043 kantát, které tvoří 31 cyklů, z nichž se v kompletu zachovalo 5. To je vskutku úctyhodné množství. Zajímavé ale je, že jako celek dosud není nahrána žádná z těchto sbírek - ani samotnými Němci. Český rozhlas se ve své hudební dramaturgii zaměřuje především na natáčení skladeb českých, případně těch zahraničních autorů, kteří byli tak či onak spjati s naším územím. V Telemannově případě jsme se však rozhodli učinit výjimku, protože snímky jeho kantát by mohly být i ve světovém měřítku ojedinělým počinem. Cyklus Liturgický rok v kantátách Georga Philippa Telemanna by pak rovněž mohl obohatit naše vysílání. Už druhým rokem tedy natáčíme Telemannovy kantáty ze sbírky Harmonischer Gottes-Dienst, a postupně tak získáváme hudební materiál pro zmíněný budoucí cyklus. Máme ovšem před sebou ještě několik let práce, protože soubor Musica salutaris Telemannovy kantáty studuje speciálně pro tento účel. S uměleckým vedoucím souboru dirigentem Vojtěchem Spurným dnes tedy posluchačům představíme "první várku" Telemannových kantát, určených pro vánoční svátky.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ