číslo 52/2001
vychází 17. prosince

Zpět na obsah         

Názory, komentáře


TELEVIZNÍ GLOSÁŘ

Promarněná příležitost

Od "velkého listopadového převratu" uplynulo už dlouhých dvanáct let. Přesto se dodnes nepodařilo dostatečně napravit po čtyři desetiletí soustavně falšovaný a zkreslovaný obraz naší vlastní historie. Tradičně cenzurované dějiny kulturních a uměleckých aktivit nejsou výjimkou. I v jejich případě proto bývá s nadějemi očekáván každý pokus zaplnit bílá místa a provést ucelenější historickou inventuru žánru. Právě takovou splátkou dluhu tvůrcům i divákům sliboval být i cyklus Legendy folku a country, který se na třináct pátečních večerů zabydlel na druhém programu České televize.

K tomu, aby i průměrně informovaný a zkušený divák odhadl, že výsledek ambiciózní snahy Jiřího Vondráka - autora námětu, scenáristy a režiséra "Legend" v jedné osobě (!) - zůstane očekávání hodně dlužen, stačilo zhlédnout několik úvodních dílů cyklu. Teprve v celku však vynikla suma nedostatků a důvodů, proč se cyklus stal pouhou další položkou v řadě promarněných příležitostí. Zásadním rozhodnutím, které musí předem učinit každý autor podobného projektu, je volba mezi věcnou dokumentární analýzou a nostalgickou idealizací v duchu dávné "babiččiny krabičky". Ačkoli forma slibovala spíš snahu o dokumentaristickou serióznost, vlastní obsah se často blížil spíš bodře idylickému kamarádskému potlachu. Těžko odhadnout, nakolik byl zmíněný trend důsledkem nedostatku informací či nedostatku času při přípravě a nakolik přílišné subjektivity autorské perspektivy s nedostatkem odstupu a nadhledu. Prokázanou jistotou však je Vondrákova dokumentaristická profesní nedostatečnost umocněná neviditelnou dramaturgií celého cyklu. Především ony jsou na vině zmateného výběru a necitlivého řazení představených osob a události - bez logického řádu, významové hierarchie, kritického odstupu, a v neposlední řadě i vědomí autentické konfliktnosti folku. Připočteme-li navíc řemeslný diletantismus realizace, není divu, že spřízněnému projektu, kterým Česká televize nedávno zmapovala historii domácího big beatu, nesahaly Legendy F&C ani po kotníky. Což je konstatování o to smutnější, že podobná příležitost se v dohledné době nebude opakovat.

JAN SVAČINA