číslo 49/2001
vychází 26. listopadu

Jiří Gruša
Pavel Soukup
Petr Nováček

Ivan Hoffman
Rudolf Křesťan

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv 2001   
  Nové číslo      Archiv 2001 


Jiří Gruša


.

Samozřejmě je mám rád, tyhle Čechy Česka... Filozof, básník, prozaik a esejista Jiří Gruša o Češích napsal: "Naše logo zní: Pravda vítězí, určitě nelže. Existují však vítězství s dlouhou rekonvalescencí."
Ví, o čem mluví - jeho osud je osudem člověka, který za svoji pravdu dostával razítka své doby: podepsal Chartu, později byl zatčen, v roce 1978 při pobytu v USA byl zbaven českého občanství, usadil se v Německu, kde žil až do roku 1989, než se mohl svobodně vrátit do své rodné země. Ne na dlouho. V roce 1990 se do Německa opět vrátil - tentokrát dobrovolně a jako velvyslanec své země. Dnes se ze své krásné, prostorné kanceláře pro změnu dívá do zahrady Schönbrunnu - chlouby Vídeňáků. V tomto městě, s vůní kávy a neodolatelných "Feinbäckerei", v němž dodnes jako by trošku zapomněly odejít staré dobré časy, zastupuje jako velvyslanec v současné době náš stát. Nedávno vydal knihu s trošku provokativním názvem Česko - návod k použití. Což o to, pomiňme název - mimochodem velmi vtipné, až ironické - knihy. Čtenáře vyprovokoval i text (stejně jako posluchače stanice ČRo 3 - Vltava, kteří si poslechli na pokračování četbu z této knihy). Obsah knihy je přinejmenším polarizoval - od názorů nadšených až po ty odsuzující, ba dotčené
.  Rozhovor...
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv