číslo 36/2001
vychází 27. srpna

Ivan Ženatý
Pavel Soukup
Petr Nováček

Ivan Hoffman
Jan Petránek

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
   Nové číslo      Archiv 


Ivan Ženatý


.
Život nejsou jenom housle  Jméno houslového virtuosa Ivana Ženatého je v hudebním světě pojmem. Už během studií na konzervatoři získával ceny na světových soutěžích a koncertně vystupoval. Jeho hudební projev ovlivnily mistrovské kurzy v Curychu, Výmaru a Berlíně. Byl soukromým žákem Josefa Suka. Ivan Ženatý spolupracuje se všemi předními českými orchestry - s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskými symfoniky, Pražskou komorní filharmonií - i se zahraničními orchestry (BBC London, Bayerischer Rundfunk). Jeho repertoár je mimořádně bohatý - zahrnuje na padesát koncertů všech hudebních stylů. Ivan Ženatý je od roku 1996 profesorem houslové hry na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera v Drážďanech.Rozhovor...
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv