číslo 28/2001
vychází 2. července

Pavlína Brzáková
Jan Špáta
Petr Nováček

Ivan Hoffman
Jan Petránek

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
   Nové číslo       Archiv 


Pavlína Brzáková


Pavlína Brzáková
na toulkách napříč časem
   Už více než deset let tráví mladá etnoložka Pavlína Brzáková letní měsíce v nepřístupných prostorách tajgy na centrální Sibiři, mezi kočovnými Evenky. O Tunguzsko se zajímá mnoho vědců, kterým nedává spát záhada tunguzského meteoritu, Pavlína zde však hledá něco jiného - poslední zbytky kultury zdejších přírodních lidí. Mytologie Evenků, jejich pohádky a příběhy, zpracovala mladá publicistka už ve čtyřech knihách, některé byly vydány u nás (hned ta první, Citadela, získala literární cenu Josefa Hlávky), jiné vyšly v Rusku a vrtulníkem je dopravili mezi Evenky, kteří mladé děvče od Nymburka přijali za svou "dceru". Nyní mladá autorka chystá v nakladatelství Lidových novin knihu Cesta medvěda. Mytologii původních obyvatel Sibiře, Evenků, doplňují překlady příběhů z pera ruského lovce, který byl u Evenků vychován. Nutno říci, že Pavlína cestuje nejen po rovnoběžkách, ale i napříč časem, až někam ke kořenům lidské civilizace, a její zážitky ji uvnitř i vně modelují. Má zvláštní pohled, rozevláté vlasy a odlišný způsob uvažování, než vidíme u jejích vrstevníků.
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Pro každého něco

  Soutěže

  Archiv