číslo 27/2001
vychází 25. června

Martin Hilský
Milan Fridrich
Petr Nováček

Václav Větvička
Vědunka Lunardi

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
   Nové číslo       Archiv 


Martin Hilský


Někdy mám pocit, že zastupuji samotného Shakespeara

Prof. PhDr. Martin Hilský, anglista, překladatel, esejista. Po deset let vedl Ústav anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dnes působí tamtéž jako profesor anglické literatury. V současné době pracuje na úplném vydání her a básní Williama Shakespeara. Životní krédo: "Mějme se vzájemně aspoň trochu rádi, stejně brzo umřem. Je jedno, jaké je počasí, hlavně že nějaké je." Tolik stručný výtah ze slovníkového hesla. Martin Hilský spolu s mladou dokumentaristkou Kateřinou Ondrouškovou připravil do vysílání Českého rozhlasu 3 - Vltava devítidílný cyklus "Divadlo Svět", v němž se z pohledu překladatele zamýšlí nad dílem největšího alžbětinského dramatika. Cyklus, který bude spojen s posluchačskou soutěží o lákavé ceny, můžete sledovat po dobu dvou prázdninových měsíců na stanici Vltava.
K rozhovoru s Martinem Hilským jsem se sešla bezprostředně po natáčení.
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Pro každého něco

  Soutěže

  Archiv