číslo 23/2001
vychází 28. května

Václav Riedlbauch
Jan Špáta
Václav Větvička

Pavel Novák
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Minulé číslo  Archív
   Nové číslo      Archiv 


Václav Riedlbauch
                                                                     Foto: Jarka Šnajberková

oddel.gif (111 bytes)
.
Lidé se nejlíp poznají v lijáku
Než byl hudební skladatel Václav Riedlbauch (1947) jmenován generálním ředitelem České filharmonie, vyzkoušel si své manažerské schopnosti i na dalších řídících pozicích v kultuře: byl programovým ředitelem Paláce kultury, šéfem opery Národního divadla či hudebního vydavatelství Panton. Na HAMU, kde je profesorem skladby, vedl katedru a vedle toho řídil umělecký provoz fakulty. Jako člen Stálé komise Concertino Praga se podílí na přípravě této prestižní rozhlasové soutěže.

Hudební veřejnost zná Václava Riedlbaucha jako autora orchestrálních i komorních děl (Symfonie s refrénem, Smrtelná ronda pro orchestr, Sonáta pro dechy a bicí, Vábení pro flétnu a klavír) či např. varhanních skladeb (Koncert-bitva pro varhany a orchestr). Národní divadlo uvedlo jeho balet Macbeth. Profesor Riedlbauch je "obklíčen" uměním také v rodině: Žena je varhanice, jedna z dcer se věnuje baletu a taneční pedagogice, nejstarší bratr je malíř, další flétnista, sestra houslistka...
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Pro každého něco

  Soutěž

  Archiv