číslo 20/2001
vychází 7. května

Pavel Mertlík
Ivan Hoffman
Petr Nováček
Olga Sommerová
Jan Petránek

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
   Nové číslo      Archiv 


Pavel Mertlík
                                                          Foto Jarka Šnajberková


Matematik to umí lépe, říká Pavel Mertlík  První Velikonoce třetího tisíciletí, plné sněhu, zimy a plískanic, začaly pro jednu obyvatelku Prahy příjemně. Přestože pátek - Velký pátek - připadl na třináctého, což údajně nevěstí nic dobrého, mohla se těšit na něco, co se jí v posledních měsících dvanáctiletého manželství nepoštěstilo: půjde se do kina! A navíc - jak obvykle dobře informovaný zdroj upřesnil - na "Rebely", které si tolik přála vidět ...Ptáte se, proč jí to vyšlo? Odpověď možná překvapí. Toho dne ráno oznámil její manžel, ministr financí ve vládě České republiky, svou rezignaci. Najednou byl čas na zábavu! - Když zpráva o odstoupení Pavla Mertlíka vešla ve známost, vzpomněl jsem si na rozhovor z loňského října, který mi z několika příčin utkvěl v paměti. Bylo nezvykle snadné jej dojednat; vždyť Mertlíkovým mluvčím byl jeho spolužák z Vysoké školy ekonomické, bývalý šéfredaktor stanice ČRo 2 - Praha a zapřisáhlý přítel "rádia", Libor Vacek. Zato však bylo náročné, ne-li kruté jej uskutečnit: můj kolega z Kavárny Bohemia (dříve Kávy u Kische), jindy prací tak zaujatý Ota Nutz, se tou dobou už trápil krutými bolestmi... Náš partner v diskusi, Pavel Mertlík, byl však nezvykle vstřícný až pokorný. Tušil už ve skrytu duše, že v ministerském křesle se neusadil navždycky? A první z otázek jako by to mimoděk předjímala.
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Pro každého něco

  Soutěž

  Archiv